logo

27 Ağustos 2013

Bıçak parası, “Girişimsel işlem ücreti” oldu

AKP’nin, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı meşrulaştırmak için “kaldıracağız” dediği “bıçak parası”, “Girişimsel işlem ücreti” adı altında geri döndü

Tam gün yasası tartışılırken yasaya karşı çıkan doktorları “bıçak parası” olmakla suçlayan Sağlık Bakanlığı geri adım attı. Bıçak parası “Girişimsel işlem” adı altında geri geldi. Böylece üniversite hastanelerindeki ayakta tedavi ve muayene katkı payının dışında bir de ‘ilave ücret’ getirilmiş oldu.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle artık hastalar, bir üniversitede profesör ya da doçente muayene olmak isterlerse, normal muayene ücretinin bir katma kadar fark ödeyecek. İşçi ya da serbest meslek mensupları 70 lira farkla hocaya muayene olabilecek. Hastalar ameliyatlarına da parasını vermek şartıyla hocaların girmesini isteyebilecek. Ancak bunun için de kamuoyunda “bıçak parası” olarak bilinen parayı ödemeleri gerekecek. Ameliyatlar için yatırılacak fark parası da brüt asgari ücretin iki katını geçemeyecek. Yani kalp, beyin, mide gibi bir ameliyata profesörün girmesini isteyen bir hastanın, üniversite hastanesine yatıracağı fark ücreti 2 bin 44 lirayı geçemeyecek. Bu sınır tavan ücreti oluşturuyor. Sadece kanser, organ ve doku nakli, yanık hizmetleri gibi hastalık ve durumlarda ilave ücret alınmayacak.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu konuyla ilgili üniversitelerin bu biçimde sağlık hizmeti sunmasının doğru olmadığını söyledi. Üniversitelerin bütçelerini hastalar üzerinden ciddi rakamlarla ve ek ödemelerle artırmaya çalışılmasının ciddi sıkıntılar doğuracağını söyleyen Çerkezoğlu, bu olayın yoksulları zor duruma sokacağını ifade etti. “Bu, sağlık sisteminin paralı hale getirilmesinin ilk adımlarıdır” diyen Çerkezoğlu, SGK’li olanların da para ödeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

Sosyal güvencenizin olmasının bir önemi yok, nasıl ki özel hastanede para ödeyerek hizmet alıyorsanız artık üniversite hastanesinde de ciddi paralar ödeyeceğinizin anlamıdır. Bıçak parası diye tabir edilen bu para doktorlar değil, SGK aracılığıyla alınıyor. Vatandaştan para alma üzerine kurulu olan bu sistemin doğru değildir.

SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini tamamen paralı hale getirdiğini belirtti. Bıçak parasının meşrulaştırılması için ayrıca “girişimsel ücret”, “ilave ücret”, “katkı, katılım payı” adı altında ücret koymaya gerek olmadığını belirten Erdolu, “Adına ne kadar kamu denirse kamu hastaneleri, üniversite, vakıf veya özel hastanelerin hepsinde katkı katılım payı adı altında 2 katına kadar ilave ücret alınmasına ilişkin yasal düzenleme var. Şu anda 14 kademede randevudan başlayın, tedavi sürecinde yatak ücretine kadar hepsinden ücret alınıyor. 100 TL’lik sağlık hizmeti alan kişi 43 ila 47 lirasını cebinden ödüyor. En son yapılan bir düzenlemeyle de bugüne kadar üniversite hastaneleri, vakıf hastaneleri ve özel hastanelerden bazı girişimler için bir katına kadar yani yüzde 90 oranında alınan, ücret 2 katına çıkarıldı. Yani bu 100 TL ücretli bir hizmetten 200 TL ilave ücret almak demek. Bunu tabii bin TL’lerle ifade edin” dedi.

Erdolu, AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı meşrulaştırmaya çalıştığı “Bıçak parasını ortadan kaldırdık” söyleminin çürüdüğünü ifade etti.

TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan da AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın propagandasını yaparken “hoca payı”, “bıçak parası” olarak nitelenen ücretleri kaldırdıklarını söylediğini hatırlattı. Gelinen noktada tedavinin her aşamasında halkın cebinden para alındığını ifade eden İlhan şunları söyledi:

Vatandaşlar üniversite, özel hastanelerden hizmeti alamayacak duruma getiriliyor. Katkı payları daha da artacak. Biz buna karşı, TTB olarak “Herkese, nitelikli bir sağlık hizmetini ücretsiz alma hakkı için” mücadelemizi sürdüreceğiz.

TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk, bıçak parasının kasatura parası haline geldiğini belirterek, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın parasız sağlık hakkı konusunda yıkım olduğunu ifade etti ve sağlık hizmetlerinin her aşamasında para alındığına dikkat çekti.

Sendika.Org

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.