logo

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları İZTO’ya siyah mor çelenk bıraktı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri mezunları 19 Ağustos 2013 günü İzmir Ticaret Odası önünde İEU İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sevda Alankuş’un gerekçesiz işten çıkarılması duyumu üzerine basın açıklması ve siyah çelenk bıraktılar. Ayrıca İzmir Müzisyenler Derneği müzikleri ile destek verdi.

1176201_10153170988040077_328832004_n

Yapılan basın açıklaması:

Değerli Basın Mensupları ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Bileşenleri

Bizler İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri, Mezunları ve Özgür Bilimin, Özgür Akademinin destekleyicileri olarak,

Bugün burada son bir haftadır yerel ve ulusal medyada kendine yer bulan hassas bir konu üzerine açıklama yapmak; bu konunun sebebi olarak gördüğümüz kişileri, onların menfaat ilişkileri ve mücadelelerinin akademiyi gölgelemesini protesto etmek; özgür ve demokratik bir İzmir Ekonomi Üniversitesi isteğimizi dillendirmek; başta İletişim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sevda Alankuş olmak üzere, keyfi gerekçelerle sözleşmelerinin yenilenmemesi söz konusu olan hocalarımıza destek vermek ve üniversitelerde yaşanan akademisyen kıyımına tepki göstermek için toplanmış bulunuyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları gerek İEÜ içinde yaşanan keyfi işten çıkarmalardan, gerekse tüm Türkiye bazında yaşanan ve bilime gölge düşüren, asistan ve akademisyenlerin iş akdi fesihlerinden büyük rahatsızlık duymaktadır. Üniversitelerin birer şirket mantığıyla yönetilmesi, ve üniversite çalışanlarının birer şirket elemanı gibi işten çıkarılması kabul edilebilir bir durum değildir. Bilim adına çalışmaların yürütüldüğü bir ortamda iş güvencesizliğinin kol gezmesi ne bir akademisyene, ne bir öğrenciye, ne bir üniversiteye ne de ülkeye fayda sağlar. Uzun süredir vakıf üniversitelerinde devam eden iş güvencesizliğine; neoliberal politikalar doğrultusunda öğrenci ve akademisyenlerden habersiz bir şekilde yürütülen keyfi uygulamalara; sürgün, baskı, mobbing, soruşturma ve birçok hukuksuzluğa karşı Türkiye’nin birçok üniversitesinde mücadele devam etmektedir.

Üniversiteler özgürce eğitim ve araştırma yapılan, iş güvencesizliğinin akademik özgürlüklere ket vurmadığı, yönetimsel kararların tamamiyle demokratik bir ortamda alındığı kurumlar olmalıdır. Tek adamların, patronların çıkarlarının korunması hiçbir üniversitenin temel amacı değildir, hiçbir akademisyenin boynunun borcu değildir. Üniversiteler “mahalle kavgası” şeklinde tezahür eden çıkar çatışmalarının gölgeleyebileceği mecralar değildir, olmamalıdır. Tek derdi bilime hizmet etmek ve bu şiyarda geleceğe parlak insanlar yetiştirmek olan akademisyenlerin görevlerine, kişisel çıkarları ve hesaplaşmaları nedeniyle, tek başına son veren üniversite patronlarının yapabileceği tek şey, kirli elleriyle akademiyi lekelemek olabilir. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları buna izin vermeyecek ve bu tip politikalara sonuna kadar direnecektir.

“Geleceği Yönetmek” mottosuyla yola çıkan bir üniversitenin, kendi öğrencilerinin gelecek kaygılarıyla ve talepleriyle ilgilenmek yerine, yöneticilerinin yatırımlarına zarar gelmemesi noktasında bilime ve akademiye leke bulaştırması kabul edilebilecek bir durum değildir. Bizler iyi bir üniversite eğitiminin ilk başta özgür ve demokratik bir üniversite ekseninde barındığını çok iyi biliyoruz. Üniversiteleri birer ticarethane olarak gören kişilerin iyi bir üniversite eğitimine zemin hazırlayan bu iki temel noktayı sağlamaları doğal olarak mümkün değildir. Geçtiğimiz senelerde de eşine sıkça rastladığımız, değerli hocalarımızın geçerli sebepler gösterilmeksizin işten çıkarılmaları gibi keyfi uygulamalar özgür ve demokratik üniversite anlayışıyla bağdaşmamaktadır.  Bizler bu tabloya karşı sessiz kalmayacağımızı üzerine basa basa tekrar ediyoruz.

Bizler İEÜ öğrencileri ve mezunları olarak, görevlerine son verilmesi söz konusu olan hocalarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyor, bu yanlış karardan ivedilikle dönülmesini umuyoruz. Kampüslerde, sokaklarda, sınıflarda ve zihinsel emeğin üretildiği her yerde vicdanı hür, araştırmaya aç ve toplumun tüm katmanlarında yer alan bütün iktidar ilişkilerine karşı olan bireyler olarak mücadelemiz hayatın her alanında devam edecektir.

Değerli hocalarımızın nezdinde tüm Türkiye’de yaşanan akademisyen kıyımından ve üniversitelerdeki keyfi işten çıkarmalardan mağdur olan öğretim elemanları, öğrenciler ve üniversite çalışanlarıyla dayanışmamızı ilan ediyoruz. Özgür ve Demokratik bir İzmir Ekonomi Üniversitesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz…

Bu mesele hepimizindir, üniversiteler bizimdir.


İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları…

 

Etiketler:
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.