logo

16 Ağustos 2013

Öğrenciler temel derslerin yanı sıra “Din kültürü” sorularını da yanıtlayacak

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, arama konferanslarında sunulan yeni modele göre ortaokul 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezi sınav olarak gerçekleştirilecek. Sınavlar aralık ve nisan ayı sonunda, o zamana kadar işlenilen müfredata uygun konular dahilinde yapılacak. Merkezi sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılacak.

Yeni model şöyle uygulanacak:

Ortaokul 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezi sınav olarak gerçekleştirilecek. Sınavlar temel dersler olan Türkçe, fen ve teknoloji, matematik, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini içerecek. Sınavlar aralık ve nisan ayı sonunda, o zamana kadar işlenilen müfredata uygun konular dahilinde yapılacak. Merkezi sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli sorular (4 seçenekli) sorulacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. 3 sınavı olan derslerden 2. sınav, 2 sınavı olan derslerden ise 1. sınav merkezi olarak yapılacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler (olağanüstü haller dışında). Sınav salon başkanları ve gözetmenler, görev yaptıkları okulun dışında farklı bir okulda görev yapacak. Sınav görevlendirmeleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Geçerli bir özrü sebebiyle sınava giremeyen öğrenciler için sınavı takip eden haftada telafi sınavı yapılacak. Telafi sınavı, il ve ilçe merkezindeki sınav merkezlerinde yapılacak, öğrenciler bu sınava kendi okullarında giremeyecek.

6, 7, ve 8. sınıfların yıl sonu başarı puanlarının ağırlıklandırmasına göre oluşan puan, öğrencinin bir sonraki eğitim basamağında devam edeceği okulu belirleyecek. Öğrencilerin gitmek istedikleri okullara yönelik olarak yaptıkları tercihler, puan esasına göre ve şeffaf bir şekilde değerlendirilecek ve liselere merkezi yerleştirme gerçekleştirilecek.

Yerleştirme nasıl olacak?

Liseye yerleştirmede puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre karar verilecek:
1- Tercih önceliği,
2- Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı yüksekliği,
3- Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı,
4- Doğum tarihinin daha sonra olması,
5- Tercih başvuru tarihinde öğrencinin ikametine yakınlık durumu.

Yıl sonu başarı puanı

Yıl sonu başarı puanı, tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade ediyor. 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ortaöğretime yerleştirmede kullanılacak 6, 7 ve 8. sınıfın yıl sonu başarı puanlarının ağırlıklandırma oranı aşağıdaki şekilde olacak: 6. Sınıf: Yüzde 10, 7. Sınıf: Yüzde 20, 8. Sınıf: Yüzde 70

Dönem puanı nasıl hesaplanacak?

Öğrencilerin dönem puanı, merkezi ortak sınavlar ile öğretmenler tarafından verilen puanlardan oluşacak. 8. sınıftaki öğrencinin bir dersten karneye yansıyan dönem sonu puanı şöyle hesaplanacak:

Öğretmenin verdiği toplam notların yüzde 40’ı,
Ortak sınav puanının yüzde 60’ı.

Cumhuriyet/ Sendika.Org

Etiketler:
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.