logo

12 Ağustos 2013

Karaburun Yarımadası Ortak Yaşam Platformu’ndan İzmir Halkına Çağırı

Doğanın ticarileştirilmesi, tarımın ve küçük çiftçiliğin yok edilmesi karşısında Karaburun Yarımadası Ortak Yaşam Platformu, İzmir halkına çağırıda bulundu..

 

karaburun“Karaburun Yarımadası’nın Gerçek Sahipleri ve Onurlu İnsanlar…
Yarımadamız; bitki örtüsüyle, hayvan türleriyle yaşadığı ve gelişim gösterdiği tüm canlılar için kalitesi yüksek bir yaşam alanı sunmaktadır. Yarımadamızın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara devredebilmek için mücadele ediyoruz. Çünkü, insanla doğanın uyum içinde, birlikte var olabileceğine inanıyoruz.
Ne yazık ki, Eşsiz doğa güzelliğine sahip olan Yarımadamız; kurulmak istenen 1200 adet Rüzgar Enerji Santraliyle (RES), denizlerimizi kirleten Balık üretim çiftlikleriyle, ruhsat verilerek açılacak olan Taş Mermer ve Maden ocakları ile ranta, talana ve yağmaya feda edilmektedir. Dağlarımıza ve tarım alanlarımıza geriye dönüşü olmayan bir son hazırlanmakta, “büyüme ve gelişme” adı altında HAVAMIZ, TOPRAĞIMIZ, DENİZİMİZ, AĞAÇLARIMIZ, ORMANLARIMIZ, TOHUMLARIMIZ, HAYVANLARIMIZ, SUYUMUZ, DERELERİMİZ ve KÖYLERİMİZ yok edilmek istenmektedir. Böylelikle kültürel ve geleneksel değerlerimizin, kimliğimizin hızla yitirtildiği BAŞKA BİR KARABURUN yaratılmaya çalışılmaktadır.

BİLİYORUZ Kİ,
Karaburun’u Karaburun yapan; EĞLENHOCA, İNECİK, KÖSEDERE, SAİP AMBARSEKİ, BOZKÖY, YAYLAKÖY, HASSEKİ, KÜÇÜKBAHÇE, PARLAK, TEPEBOZ, SARPINCIK ,SALMAN köylerimizdeki zeytinimiz, enginarımız, nergisimiz,üzümümüz,erkenci mandalinamız, yöremize özgü 26.000 adet kayıtlı Kıl Keçilerimizdir. Denizlerimizdeki Barbunumuz, Kefalimiz Çipuramız, Levreğimiz, Sinaritimiz ve Akdeniz Foklarımızdır.
Karaburun’u Karaburun yapan, haksızlıklara karşı savaşan Ortak Yaşamın savunucusu Börklüce Mustafa’nın bize bıraktığı mücadele mirasıdır.

Bir günde çıkartılan “BÜYÜKŞEHİR YASASI”yla 13 köyümüzün köy tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır. 13 Köyümüzün yaşam alanlarında yüzyıllardır sahip oldukları gelenek ve kültürel değerleri görmezden gelinmiş, halkın SÖZ,YETKİ ve KARAR hakları elinden alınmıştır. Köylerimiz yerelden yönetim ilkesi ile bağdaşmayan bir şekilde tamamen Merkezi idarenin denetimi ve güdümü altına sokulmuştur. Köylülerin varlarını yoklarını emeklerini ortaya koyarak yaptıkları ortak tesisleri, işletmeleri ve varlıkları YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON KURULUNA devredilmiş, köylerin meraları, otlakları da ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ denetimine verilerek özelleştirilip satılmasının önü açılmıştır.
Önümüzdeki dönemde bu otlak ve meralar ya tarım şirketlerine, ya da Rüzgar ve Güneş Enerjisi Santraları için enerji şirketlerine satılacak veya yandaş inşaat şirketlerine devredilecektir.

BİZLER
Yaşam alanlarımızı ve kültürel değerlerimizi yok edecek olan doğal kaynakların ve yaşam alanlarının rant uğruna holdinglere, şirketlere ve yandaşlara peşkeş çekilmesine, talan edilmesine, bizden başka burada yaşayan tüm canlıların da geriye dönüşü olmayacak bir şekilde yok edilmesine KARŞIYIZ!

Sadece yöremizde değil, ülkemizin ve dünyamızın dört bir köşesinde karşıyız.
2013 yılı Avrupa Birliği ORTAK TARIM POLİTİKALARI gereği tarımın geleceksizleştirme projesinin ilk adımı olarak ele alınan bu yasanın, temel amacının altında yatan köylülüğün tasfiye edilmesini İSTEMİYORUZ!

BU NEDENLE

Doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak onları KORUMAK ve GELECEK KUŞAKLARA devretmek için,
KÖYLÜNÜN “TABİATINA” DOKUNMA , MAHALLELERİ DEĞİL KÖYLERİMİZİ İSTİYORUZ demek için,
BAŞKA KARABURUN YOK bu saldırılara DUR! demek için,
15 AĞUSTOS 2013 tarihinde İzmir Müzisyenler Derneği üyelerinin eşliğinde SAAT 09.00 da KARABURUN’DAN İZMİR’E DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇİYORUZ. SUSMA- SES VER!”

KARABURUN YARIMADASI ORTAK YAŞAM PLATFORMU (KOYAP)

Etiketler:
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.