logo

TÜRKİYE’NİN İLK ”ULUSLARARASI HUKUK MERKEZİ” KURULDU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’NİN KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞU ULUSLARARASI HUKUK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ROL OYNAYACAK. ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE BU AMAÇLA ULUSLARARASI HUKUK MERKEZİ KURULDU… MERKEZDE HUKUK FAKÜLTESİ TARAFINDAN TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARSI ALANDA TEMSİL EDECEK HUKUKÇULAR YETİŞTİRİLECEK.

 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK MERKEZİ ÜLKEMİZE HEM AVRUPA BİRLİĞİ HEM DE DİĞER ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK OLAN UZMAN HUKUKÇULARI KAZANDIRACAK.

Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda çalışan hukukçuların yanı sıra hukuk fakültesi öğrencilerinin de başvurabileceği merkezde avukatlar  ‘İnsan Hakları Hukuku’, ‘Bilişim Hukuku’, ‘Sığınma, İltica ve Göç Hukuku’, ‘Avrupa Birliği Hukuku’ gibi alanlarda verilecek eğitimlerle Türkiye’ye açılan karşı davalardan, bilişim suçlarına kadar pek çok konuda uzmanlaşacaklar.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ  ULUSLARARASI HUKUK MERKEZİ ÜLKEMİZE HEM AVRUPA BİRLİĞİ HEM DE DİĞER ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK OLAN UZMAN HUKUKÇULARI KAZANDIRACAK.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK MERKEZİ ÜLKEMİZE HEM AVRUPA BİRLİĞİ HEM DE DİĞER ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK OLAN UZMAN HUKUKÇULARI KAZANDIRACAK.

Özel hayatın korunması da var mülkiyet davaları da…

Uluslararası hukuk konularında uzmanlaşmak isteyen tüm hukukçulara açık olan Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Merkezi sertifika programlarına 2013-2014 akademik yılında başlıyor. Alanında Türkiye’de ilk olan merkez ile hukukçular Türkiye’ye karşı açılan davalarda ihlale sebep olan usul hataları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yıllardır süre gelen mülkiyet davaları, özel hayatın korunması, mültecilerin geri gönderilmesi yasağı, siber güvenliğin uluslararası boyutları, bilişim suçları, uluslararası çatışmalar ve Avrupa Birliği’nin yargılama yetkisi gibi konularda uzmanlaşacaklar. Eğitimler kapsamında ayrıca ulusal ve uluslararası hukuk konferansları düzenlenecek, alanında uzman hukukçular İzmir’de bir araya gelecek.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Özkan, “Yaşar Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Uluslararası Hukuk Merkezi’nin başlıca amacı Türkiye’deki hukuk eğitimini tek yönlü ulusal hukuk eğitiminden çıkararak uluslararası hale getirmektir" dedi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Özkan, “Yaşar Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Uluslararası Hukuk Merkezi’nin başlıca amacı Türkiye’deki hukuk eğitimini tek yönlü ulusal hukuk eğitiminden çıkararak uluslararası hale getirmektir” dedi.

Uluslararası uyuşmazlıklara çözüm önerileri 

Dış hukuk konularına çok geniş bir çerçeveden bakmayı sağlayacak eğitim programları hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Özkan, “Yaşar Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Uluslararası Hukuk Merkezi’nin başlıca amacı Türkiye’deki hukuk eğitimini tek yönlü ulusal hukuk eğitiminden çıkararak uluslararası hale getirmektir. Bunu yaparken de ulusal toplumla uluslararası toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yani dış gelişmelere ve dış hukuka açık öğrenciler yetiştirirken aynı zamanda Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek etkin hukukçular da yetiştirmiş olacağız. Hem Yaşar Üniversitesi hem de alanında uzman akademisyenlerinin destek vereceği sertifika programları pek çok alanda ülkemizin yaşadığı uluslararası uyuşmazlıkların çözümü konusunda da destek sağlayacaktır” dedi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.