logo

13 Temmuz 2013

CHP İl Meclis Üyesinden AKP’li Vekillere Sert Eleştiri

imagesMuğla’nın turistik Akyaka beldesinde hazineye ait 19 bin 300 m2’lik arazinin Özelleştirme İdaresi tarafından “arazinin eğimi göz önüne alınarak 7-8 katlı imar izni verdiği” iddiaları üzerine AK Parti Muğla milletvekilleri Ali Boğa ve Yüksel Özden, bir açıklama gerçekleştirdi. AKP Milletvekillerinin açıklamalarına ise CHP grup Başkanvekili ve Muğla İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaplan çok sert eleştirdi.

 

Muğla’nın turistik gözbebeği Akyaka beldesinde hazineye ait 19 bin 300 m2’lik arazinin Özelleştirme İdaresi tarafından arazinin eğimi göz önüne alınarak 7-8 katlı imar izni verdiği iddiaları üzerine AK Parti Muğla milletvekilleri Ali Boğa ve Yüksel Özden, Özelleştirme İdaresi ile yaptıkları görüşme sonrası kamuoyunun yanıltıldığını söyledi.

Akyaka Belediye Başkanının yaptığı açıklamalar ve sonrasında yapılan yürüyüşler üzerine konuyla ilgilenen Ak Parti Muğla milletvekilleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile görüşme yaptı. İmar değişikliği plan açıklama notlarını birlikte değerlendiren Muğla AKP Milletvekilleri Ali Boğa ve Yüksel Özden, “Akyaka’da yöresel standartlara aykırı bir yapılaşmaya asla izin verilmeyecek” dedi.

ssAyrıca AKP Muğla milletvekilleri yaptıkları açıklamada, “Bilindiği üzere Akyaka Beldesi sınırları içinde kalan ve mülkiyeti Maliye hazinesine ait 19 bin 300 m2 yüzölçümlü 3841 nolu parselin Özelleştirme İdaresi tarafından satışı gündeme gelmiştir. Söz konusu alan Aydın-Denizli-Muğla Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan içerisinde kalmaktadır. 5747 sayılı Kanun uyarınca Belediye statüsü kaldırılarak mahalleye dönüşen yerleşmelerin bu planla belirlenen nüfus ve yerleşme alanları bağlandıkları belediyelerin bu plan ile belirlenmiş nüfus ve yerleşme alanlarına eklenir. ve alt ölçekli planlamalarda yerleşmenin sahip olduğu geleneksel doku ve yapılaşma özellikleri ile civarındaki alanın doğal özellikleri planlama aşamasında dikkate alınır ve koruma kararları oluşturulur. Bu düzenlemede de bu kural dikkate alınmış ve maksimum kat 2 olarak belirlenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da söz konusu parsel Konut Alanı ve Park Alanı olarak planlanmıştır. Konut alanında yapılaşma koşulu olarak ayrık nizam, taks: 0.30 kaks: 0.60 olarak belirtilmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri de yollardan ve komşu parsellerden 5 m olarak belirlenmiştir. Alanın 10 bin 896 m2’si konut alanı, 2 bin 429 m2’si park alanı, 5 bin 897 m2’si ise yol olarak planlanmıştır” dedi.

Ali Boğa ve Yüksel Özden, alanda ilgili mevzuat doğrultusunda yeterli yeşil alan planlandığını dile getirerek; “Akyaka Belediye Başkanlığınca söz konusu imar planlarına yeşil alan oranının düşüklüğü ve üzerinde yıllardır oturan bir vatandaşın olduğu nedeniyle söz konusu imar planlarına itiraz etmişlerdir. Ancak; konut alanında 175 kişinin yaşayacağı planlanmıştır. İlgili yönetmelikte kişi başı yeşil alan 10 m2 olarak belirlenmiştir. Özelleştirme İdaresi başkanlığınca hazırlanan imar planlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yönetmelikte belirlenenden % 38 daha fazla olduğundan (13,8 m2) ve bahsi geçen vatandaşın alan üzerinde işgalci konumunda bulunması nedeniyle yapılan itirazlar da reddedilmiştir. Bu park alanında çocuk bahçesi, WC, süs havuzları ve pergolalar yapılabilecektir” dedi.

Boğa ve Özden, “Plan notlarında açıkça azami kat sayısı 2 olarak belirtilmiştir. Yapılarda çatı katı ve çekme kat yapılamayacağı da açık açık belirtilmiştir. Hüküm getirilmemiş ve plan hükümlerinde belirtilmemiş konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın uygulanacağı da açıkça yazılmıştır. Ancak Belediye Başkanı ve konuyu istismar eden diğer taraflar yapılara yapının cephe aldığı yoldan kot verileceği plan notundan hareketle burada önce 8 kat sonra 7 kat gibi yapılar yapılacağı iddiasında bulunmuşlardır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile olan görüşmemizde de açıkça böyle bir yapılaşmaya izin verilmeyeceği ifade edilmiştir. İmar planlarında bıraktıkları açık kapılarla her türlü hileli yola başvurmaya alışanlar bu planda da kendi yaptıkları gibi bir yola başvurulacağı hezeyanına kapılmış ve halkı yanlış bilgilendirmişlerdir.
Plan hükümlerinin açıklığına rağmen, bazılarının idareyi rantla itham ettiklerini ileri süren Ak Parti Muğla milletvekilleri, “Belediye Başkanının itirazında katla ve yapı şekliyle ilgili en ufak bir şey bulunmamaktadır. İtiraz tamamen yeşil alan azlığı ve işgalci vatandaşa dairdir. Muğla Milletvekilleri olarak yörenin yapı dokusuna aykırı bir durum oluşmasına asla izin vermeyiz. Bu konuda hassasiyetimizi idareye de bildirdik. Ancak zaten idarenin de böyle bir çalışması ya da niyeti asla yoktur. Çevre koruma anlamında bu kadar kurumsallaşmaya gitmiş, katı kurallar getirmiş ve doğayı koruma altına almış bir hükümetten aksini beklemek art niyetten ibarettir” dediler.

CHP’li Dursun KAPLAN’nın açıklamaları ise;
“Muğla’da 1990 yılından bu yıla kadar özel çevre koruma bölgelerinde imar planları yapılmıyordu. vatandaş çok zor durumda bırakılıyordu. Barınmak için evini yapanlara özel çevre koruma bölgesi nedeni ile eski para ile 18 trilyon para cezası kesildi. 5600 eve de yıkım kararı verildi. Bunların tamamı özel çevre koruma bölgeleridir. Bu yıkım kararlarında AKP Milletvekilleri nerdeydiler?
Muğla’nın bir bölümü, Marmaris köylerinin tamamı, Datça köylerinin tamamı, Fethiye’nin bir bölümü ve Akyada gündeme gelen yerde özel çevre koruma bölgesidir. Özel bölgelerde bu tip imar izni uluslar arası anlaşmalara aykırıdır. Akyada bir mimari var ve bu alınan plan değişikliği başbakanlık özelleştirme daire başkanlığının yapmış olduğu plan değişikliğidir. Kesinlikle Akyaka mimarisine aykırıdır.

“Özel imarı savunan ve açıklama yapan AKP Milletvekilleri halkı yanıltmaya devam etmekte”
Bu yapılan imar değişikliği bir vatandaşın arazisi için değildir yada bir şirkete ait değildir. Burası hazine arazisidir ve özel çevre koruma bölgesindedir mutlak korunması gereken alan içindedir. Hazineye ait araziyi imara açmak isteyenler ve savunanlar kime peşkeş çekeceklerdir ve imara açılan alan kime kime verilecektir.Özel çevre koruma bölgelerinde perişan ettiler. Akyaka’daki 19 dönüm arazi de imar planı değişikliği yaparak kişiye özel hizmet yaptıkları ortaya çıkıyor ama kamuya ait hiçbir şey yapmıyorlar.
“Önümüzdeki 10 yılda 40Bin maden ocağı açılacak”
Bu hükümet vatandaşın lehine bir çalışma yapmıyor. Kendi yandaşları için olağan üstü bir çaba içerisinde. Bugün Muğla’da yüzde 70 maden arama ruhsatı var 480 maden ocağı doğayı katletmekte. Önlem alınmaz ise önümüzde ki on yılda 40bin tane maden ocağı açılacak. Bütün bunlar hem hazine arazisini hem ormanları hem de denizleri yok olmaya bırakcaktır.
“Biz CHP olarak halkımızı uyarıyoruz görevimizi yapıyoruz”
Bizim uyarılarımıza rağmen halkımız ne yazık ki halen uyku içinde. Bir an önce Muğla halkının silkilenmesi lazım ve sahip çıkması gerekmekte. Akyadaki 7-8 katlı imar izni başlangıçtır. %70’i orman olan Muğla’nın yarısı imara açılıp birilerine peşkeş çekilecek. Muğla Büyük Şehir Belediyesi seçimleri çok önemli. Muğla’nın kesinlikle ve kesinlikle AKP eline geçmemesi gerek. Muğla, AKP eline geçerse samimiyetimle söylüyorum Muğla tamamen yok olacak, ormanları kalmayacak denizleri dolacaktır. Bu noktada hepimize görev düşüyor. Ben CHP idare meclis üyesi olarak CHP grup başkanvekili olarak görevimi yapıyorum uyarılarımı halka söylüyorum. Muğla halkı doğup büyüdüğü topraklara yangınlardan gözü ile koruduğu ormanlara sahip çıkması lazım. Ben şahsım olarak Muğla halkına güveniyorum. Hem Akyaka hem de Muğla halkı sahip çıkacaktır.

“AKP Milletvekilleri neden özel imarı savunuyor” “Hazine arazisinin birilerine peşkeş çekilmesini savunmak bir milletvekilliğine yakışan durum değildir”

1
AKP milletvekilleri Muğla’ya ne yapmış da imar izni ile uğraşıyor. AKP milletvekillerinin görevi amacı ve hedefi Muğla’ya hizmettir yanlışların önüne geçmektir.
Hazine arazisini önünü imara açıp neden savunuyorlar. Hazine arazisinin birilerine peşkeş çekilmesini savunmak bir milletvekilliğine yakışan durum değildir. AKP Milletvekilleri kimi savunuyor. Devletin arazisini, halkın maaşını alan seçilmiş milletvekilleri koruması gerekirken neden birilerine peşkeş çekmeyi savunuyor.
AKP Milletvekilleri, Dalaman ve Gökova arasındaki 8km’lik yolu bitirmek yerine, bir imar değişikliği ile hazine arazisinin birilerine peşkeş çekilmesini savunuyor.
“Gökova’da kot nerde olursa osun 3 kattır“
Yapılacak konut alanında 175 kişinin yaşayacağını belirtmiş AKP Milletvekilleri, Büyük ihtimalle başbakanlık özelleştirme daire başkanlığı yaptığına göre Başbakan’ın seçeceği 175 kişi yerleştirilecektir.
Bu arazi %30 eğimli arazidir. Üst kot ile alt kot arasında 6 metre fark var iki kat yukarı bir çatı katı ve bodrum katı 6 kat olmaktadır. Belgeleri elimde mevcuttur. Gökova’da kot nerde olursa osun 3 kattır. Bu yapılanma imara aykırıdır. Gökova halkı ayaktadır. Gökova halkı çaba içindedir. CHP olarak bölge halkını destekliyoruz.

Yeni Çizgi Gazetesi/ Çağrı ÖNER

Etiketler: » » » » » » » » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.