logo

20 Haziran 2013

TİK’e göre Ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2012 yılında Türkiye genelinde 3225

2012 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nden TC kimlik numarası bazında, Jandarma Genel Komutanlığı (JNGK)’ndan ise isim bazında elde edilen intihar olayları, 2012 yılından itibaren her iki kurumdan TC Kimlik numarası bazında alınmaya başlandı.

EGM ve JNGK’nın kayıtlarından TC kimlik numarası bazında elde edilen intihar olayları; ölüm belgesinden elde edilen intihar kayıtları ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtları ile eşleştirilerek EGM ve JNGK’ya yansımayan kayıtlar da 2012 yılından itibaren intihar istatistiklerine dahil edilmeye başlandı.

İlk kez bu yıl haber bülteni olarak açıklanan intihar istatistikleri, bu yıldan itibaren Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık yayımlanacak haber bülteni ile kamuoyuna duyurulacaktır.

İntihar sayısı 3 225’tir

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2012 yılında 3 225’tir. İntihar edenlerin %72’sini erkekler, %28’ini kadınlar oluşturmaktadır.

Kaba intihar hızı yüzbinde 4,29’dur

TİK verilerine göre yüzbin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2012 yılında yüzbinde 4,29’dur. Diğer bir ifade ile her yüzbin kişiden dördü intihar etmekte.

Kaba intihar hızının en yüksek olduğu il Uşak

Kaba intihar hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüzbinde 8,5 ile Uşak’tır. Uşak ilini yüzbinde 8,06 ile Kastamonu, yüzbinde 7,38 ile Iğdır ve yüzbinde 7,28 ile Aydın izlemektedir. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüzbinde 1,6 ile Bartın’dır. Bartın ilini yüzbinde 1,7 ile Batman, yüzbinde 2,22 ile Van ve yüzbinde 2,24 ile Gümüşhane izlemekte.

Kaba İntihar Hızının En Yüksek ve En Düşük Olduğu 10 İl, 2012

İntiharlar en fazla yaşlı nüfusta görülmektedir

Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüzbinde 8,54 ile en fazla intihar olayı “75+” yaş grubunda görülürken en az intihar olayı yüzbinde 4,73 ile “35-39” yaş grubunda görülmekte.

İntiharlar yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görülmektedir. Tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu görülmektedir. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubu “55-59”, en az olduğu yaş grubu ise “15-19”dur. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu erkeklerde yüzbinde 15,22 ile “75+” yaş grubu iken kadınlarda yüzbinde 5,58 ile “15-19” yaş grubu.

Yaş Grubuna Göre İntihar Sayısı ve İntihar Hızları, 2012

Not. Toplam sayıya 15 yaş altı ve yaşı bilinmeyenler dahildir.

İntihar eden kişilerin %53,1’inin intihar nedeni bilinmemekte.

2012 yılında intihar eden kişilerin %53,1’inin intihar nedeni bilinmemektedir. İntihar eden kişilerin %17,3’ü “hastalık”, %7,8’i “aile geçimsizliği”, %7,6’sı “geçim zorluğu”, %4’ü “hissi ilişki ve istediği ile evlenememe”, %2,1’i “ticari başarısızlık” ve %0,6’sı ise “öğrenim başarısızlığı” nedeniyle intihar etmiş.

İntihar nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de “hastalık” (erkek %15,9, kadın %20,9) birinci sırada yer alırken erkeklerde %10 ile “geçim zorluğu”, kadınlarda %9,1 ile “aile geçimsizliği” ikinci sırada yer almakta.

İntihar edenlerin %50,7’si kendini asarak intihar etmekte

2012 yılında intihar edenlerin %50,7’si kendini asarak intihar etmiştir. İntihar şekilleri arasında %24,9 ile “ateşli silah kullanmak” ikinci sırada, %10,3 ile “yüksekten atlamak” üçüncü sırada, %5,1 ile “kimyevi madde kullanmak” dördüncü sırada gelmekte.

İntihar şekilleri cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin %51,5’i “kendini asarak”, %28,8’i “ateşli silah kullanarak”, %7,5’i “yüksekten atlayarak” intihar ederken, kadınların %48,6’sı “kendini asarak”, %17,3’ü “yüksekten atlayarak”, %15,1’i ise “ateşli silah kullanarak” intihar ettiği görülmekte.

İntihar eden kişilerin %31,7’si ilkokul mezun

2012 yılında intihar eden kişilerin %31,7’si “ilkokul mezunu”dur. İlkokul mezunlarını %20,6 ile “ilköğretim”, %16,4 ile “lise ve dengi okul” ve %7,7 ile “yükseköğretim” mezunları takip etmekte.

İntihar edenlerin eğitim durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, “ilkokul”, “orta ve dengi okul”, “lise ve dengi okul” ile “yükseköğretim” mezunlarında erkeklerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğu, “okuma ve yazma bilmeyen”, “bir okul bitirmeyen” ve “ilköğretim” mezunlarında ise kadınların oranının erkeklerden daha yüksek olduğu görülmekte.

En fazla intihar olayı evlilerde görülmekte

2012 yılında intihar edenlerin %50’si “evli, %36,7’si “hiç evlenmemiş”, %5,9’u ise “boşanmış” kişilerdir. İntihar edenlerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla “evli” olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda “evli” olanların yanında “hiç evlenmemiş” kadın intiharlarının da yüksek olduğu görülmekte.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.