logo

Ankara’da Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı düzenlenecek

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 15-17 Mayıs tarihleri arasında 3. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı düzenlenecek

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı 15-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Yurtdışından da pek çok katılımcının olduğu sempozyumdaki ana konuşmacılar şu şekilde:
Dave Hill – Anglia Ruskin University, Chelmsford, England
Kostas Skordoulis – National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Peter McLaren – University of California Los Angeles, USA
Mike Cole – Bishop Grosseteste University, Lincoln, England
George Grollios – University of Thessaloniki, Greece
Panagiotis Sotiris – University of the Aegean, Greece
Ravi Kumar – South Asian University, New Delhi, India
Fatma Gök – Bogaziçi Üniversitesi, Türkiye
Fevziye Sayılan – Ankara Üniversitesi, Türkiye

Konferansın çağrısı ise şu şekilde:
Kapitalizm bütün dünyada neoliberal eğitim politikalarıyla eğitimde sayısız tahribata neden olmaktadır. Kamusal eğitim demode ilan edilmekte, özel okul ve çeşitli eğitim biçimleri bir model olarak sunulmakta, okulları ve öğrencileri yarışmacı bir ilişki içine sokmakta, piyasa ilişkileri eğitimi sosyal bir hak olmaktan çıkarmakta ve bütün bunlar kazanılmış sosyal hakların toplumun elinden alınmasına yol açmaktadır. Devlet bütün bu olanlar karşısında sosyal niteliğinin hızla yitirmektedir.
Eğitimin demokratik, laik ve bilimsel niteliğini kaybetmesi, muhafazakârlaşması ve piyasalaşması gibi sorunlar eğitim alanı üzerinde yeniden ve daha güçlü bir şekilde düşünmeyi gerektirmektedir. Bu yeniden düşünme sürecinde eleştirel eğitim akımı sermayenin küresel saldırıları karşısında yeni mevzilerin oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
Birincisi ve ikincisi Atina’da düzenlenen Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı konuyla ilgilenen akademisyenleri, öğretmenleri ve aydınları bir araya getirip kamusal eğitimin karşısındaki engelleri aşmak için verimli bir zemin de oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimin neoliberalizmin ve neomuhafazakarlığın kuşatması altında olduğu bu dönemde eleştirel eğitim kuramı ve pratikleri üzerine düşünmeye ve bu alana katkı sunmaya Ankara Türkiye’de düzenlenecek olan lll. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı’na katılmaya davet ediyoruz.

(Konferansta simultane çeviri yapılacaktır.)

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.