logo

IMF VE ILO’YA GÖRE TÜRK EKONOMİSİ KADINLARI BEKLİYOR…

IMF ve ILO, kadınların dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de işgücüne katılımlarının desteklenmesinin şart olduğunu belirtti. Yaşar Üniversitesi tarafından İzmir’de gerçekleştirilen “İstihdam mı, istikrar mı?” konulu konferansta görüşlerini açıklayan IMF Türkiye Direktörü Mark LEWIS, Dünyada sürdürülebilir ekonomik büyümenin belirli bir formülü olmadığını söyledi.

ILO Türkiye Direktörü Ümit EFENDİOĞLU’da Türkiye’nin Euro bölgesine oranla çok daha olumlu bir pozisyonda olduğunu ifade etti. Ancak cari açık riskine de dikkat çekti.

 

imf-ilo

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada İstikrar mı? İstihdam mı?” konulu konferansa, IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu ve Yaşar Üniversitesi İİBF Dekanı Prof.Dr. Erinç Yeldan katıldı.

 Türkiye’deki genç kadınların yaklaşık yüzde 50’sinin atıl durumda olduğunun tartışıldığı konferanstaUluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi (IMF Türkiye Direktörü) Mark Lewiskadınların iş gücüne katılımlarını sağlayacak politikaları açıkladı.

 IMF ve ILO İzmir’de ekonomiyi ele aldı…

 Yaşar Üniversitesi, IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de ve Dünyada İstikrar mı? İstihdam mı?” konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Küresel ekonomik kriz için önerilen iktisadi politikaların ele alındığı 3 saatlik konferans Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlendi. Konferansın moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan üstlendi.

 Sürdürülebilir büyümenin formülü yok…

 IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis “İstihdam, Kapsayıcı Büyüme ve İstikrar” başlıklı sunumunda ülkelerin büyümeyi ve istihdamı artırmak için neler yapılabileceğini ele aldı. Sürdürülebilir büyüme ile ilgili genel bir formülün bulunmadığını belirten Mark Lewis gelişmekte olan ülkelere yönelik istihdam stratejilerini şöyle açıkladı:

 “Hükümetler makroekonomik istikrarı korumalıdır. Sadece krediye değil aynı zamanda risk ve sigorta ürünlerine yönelik olarak finansal hizmetlere erişimin iyileştirilmesi gerekmektedir. Hem kamusal hem de özel yatırım için ulaşım ve enerji gibi fiziksel altyapıda ortam yaratılması şart. Sektörler ve üretkenlik düzeyleri arasında farklılık gösteren istihdam edilebilirliğe yönelik olarak eğitimi ve becerileri arttırmak amacıyla aktif işgücü piyasası politikaları ve özel sektör çabaları desteklenmelidir.”

IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis “İstihdam, Kapsayıcı Büyüme ve İstikrar” başlıklı sunumunda ülkelerin büyümeyi ve istihdamı artırmak için neler yapılabileceğini ele aldı.

IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis “İstihdam, Kapsayıcı Büyüme ve İstikrar” başlıklı sunumunda ülkelerin büyümeyi ve istihdamı artırmak için neler yapılabileceğini ele aldı.

 Pozitif değil eşit ayrımcılık…

 Kadınların iş gücüne katılımını desteklemenin şart olduğunu ifade eden IMF Türkiye Direktörü Mark Lewisşu tavsiyelerde bulundu:

 “İkincil kazanç sahiplerinin gözünü korkutmak için vergi karşılıklarını kaldırın. Ayrımcılıkla mücadele ve esnek iş sözleşmelerine erişim de dahil olmak üzere işgücü mevzuatının uygulanmasına olanak sağlayın. Doğum izni yardımlarını güçlendirin ve kapsamlı ve uygun maliyetli çocuk bakımı olanakları sağlayın. Sağlık hizmetlerine, eğitime ve öğretime erişimi garantiye alın. Özel mülkiyet, aile hukuku, girişimcilik ve miras mevzuatı konularında eşit haklar tesis edin.”

 Türkiye krizde başardı..

 YAŞAR Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta “Adil, Hakça ve İstihdam Zengini Bir İyileşme” başlıklı bir sunum gerçekleştiren ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu ise 5 yıldır yaşanan küresel ekonomik ve istihdam krizinin Türkiye’ye üzerindeki etkilerine değindi.

“Adil, Hakça ve İstihdam Zengini Bir İyileşme” başlıklı bir sunum gerçekleştiren ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu ise 5 yıldır yaşanan küresel ekonomik ve istihdam krizinin Türkiye’ye üzerindeki etkilerine değindi.

“Adil, Hakça ve İstihdam Zengini Bir İyileşme” başlıklı bir sunum gerçekleştiren ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu ise 5 yıldır yaşanan küresel ekonomik ve istihdam krizinin Türkiye’ye üzerindeki etkilerine değindi.

 Türkiye’nin Almanya ile birlikte Euro Bölgesi’nde krizden sonra işsizlik oranını düşürmeyi başarabilen tek ülke olduğunu belirten Efendioğlu, dünya genelindeki işsiz sayısında 2013 yılında yaklaşık 5.1 milyon kişilik, 2014 yılında ise 2.9 milyon kişilik ek artışın yaşanacağına dikkat çekti.

 Gelişmiş ülkelerde istihdam alanındaki iyileşmenin 5 yıldan daha uzun bir zaman alacağına belirten Efendioğlu, “Türkiye yükselen dünyadaki emsalleri arasında en keskin işsizlik oranı düşüşünesahiptir. Türkiye’deki işsizlik oranındaki düşüşün unsurlarından birinin Türkiye’dekiişgücüne katılım oranındaki artış olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak artan katılım oranına rağmen Türkiye’deki işgücü yükselen dünyadaki emsallerinden önemli ölçüde düşük olmaya devam etmektedir. 2010’un ikinci çeyreğinde yüzde 8 ile en üst seviyeye ulaşan ve 2011 boyunca pozitif seviyede kalan istihdam artışı ile Türkiye ekonomisi istihdam bakımından en hızlı iyileşmeyi sergilemiştir” şeklinde bilgi verdi.

 Genç kadınlarımız atıl durumda…

 Türkiye’deki genç kadınların yaklaşık yüzde 50’sinin atıl durumda olduğu uyarısında bulunan Ümit Deniz Efendioğlu, “Bu kadınlarımız okulda veya eğitimde olmayıp aynı zamanda istihdam edilmemekte ve iş aramamaktadır” dedi.

 Aktif istihdam etkisi…

 YAŞAR Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta Euro Bölgesi’ne kıyaslaTürkiye’nin daha olumlu bir pozisyona sahip olduğunun altını çizen Efendioğlu ülkenin küresel durumunu değerlendirdi. ILO Türkiye Direktörü Efendioğlu şunları söyledi:

 “Türkiye’nin Euro Bölgesine göre daha olumlu bir pozisyona sahip olması nedeniyle ülkenin krizden önceki mali disiplini kriz döneminde manevra alanının genişlemesine yardımcı olmuştur. Yükselen dünyadaki emsalleri ile kıyaslandığında, Türkiye devlet borçlarını düşürme noktasında en hızlı artışı göstermiş ve kriz içerisindeki mali tedbirler alındıktan sonra da ortalama bir pozisyonda kalmıştır. Hükümet, 2008’in ilk çeyreğinden itibaren başlayan ve ağırlaşarak yayılan işsizlik ve üretim kayıplarıyla mücadele etmek için bir dizi teşvik paketini uygulamaya koymuştur. Türklerin küresel krize tepkisi esas olarak vergi indirimlerine ve yatırımın ve istihdamın teşvik edilmesine yönelik sübvansiyonlara dayalı olmuştur. Son iki buçuk yıl içerisinde iş eğitiminden, mesleki kurslardan ve çıraklık eğitiminden oluşan aktif istihdam  programlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payı ise yüzde 0.17 olmuştur.”

 ILO’dan Türkiye’de cari açık sinyali …

 YAŞAR Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta cari işlemler açığında yaşanan hızlı artışın Türkiye ekonomisini kırılgan hale getirdiğine de dikkat çeken ILO Türkiye Direktörü Ümit Efendioğlu,  Türkiye’de beklenen ekonomik güçlükler hakkında ise  şu bilgileri verdi:

 “Türkiye’nin cari işlemler açığı görülmedik düzeylere ulaşmıştır. Küresel kriz öncesinde Türkiye’nin artan cari işlemler açığı büyük ölçüde uzun vadeli kredilerle ve doğrudan yabancı yatırım girişleriyle finanse ediliyordu. Kriz sonrasında ucuz paranın bollaşması ve carry-trade (düşük maliyetli para ile borçlanıp bu tutarı getirisi yüksek paralara yatırmak) olanaklarının ortaya çıkması ile birlikte finansman yapısı çarpıcı bir biçimde değişti; bu durum aynı zamanda devasa nakit girişlerini de beraberinde getirdi. Cari işlemler açığının finansmanının bu kısa vadeli nakit girişlerine bağımlılığı Türkiye ekonomisini kırılgan hale getirmektedir.”

Konferans öncesinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen basın toplantısında IMF Türkiye Direktörü Lewis ve ILO Türkiye Direktörü Efendioğlu Dünya ve Türkiye ekonomi sürecini değerlendirdi.

Konferans öncesinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısında IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis ve ILO Türkiye Direktörü Ümit Efendioğlu Dünya ve Türkiye ekonomi sürecini değerlendirdi.

Etiketler:
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.