logo

Toplumsal muhalefetten YÖK yasasına karşı ortak mücadele

Toplumsal muhalefet bileşenleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelerek yeni YÖK yasasına karşı ortak mücadele kararı aldıklarını belirtti

Eğitim-sen öncülüğünde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler ve dernekler MEB önünde bir basın açıklaması yaparak yeni YÖK yasasına karşı ortak bir mücadele yürüteceklerini açıkladılar. Katılan kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, ““Bilgiyi alınır, satılır bir mal olarak görmüyoruz” diyerek taslağın yasalaşmasında ısrar edilirsek her AKP binası önünün birer direniş mevzisi haline geleceğini belirtti. Sözlerini “Mücadelemizdeki kararlılığı görecekler” şeklinde sürdüren Yıldız yasa taslağı meclise geldiğinde iş bırakma eylemi yapılacağını ve Ankara’da büyük bir merkezi miting gerçekleştirileceğini söyledi.

Ortak mücadele kararı alan kurum ve kuruluşlar şu şekilde:

Sendikalar:

KESK / Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
KESK / SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
DİSK / Sosyal İş
DİSK / Devrimci Sağlık İş

Meslek Örgütleri – Demokratik Kitle Örgütleri – Eğitim ve Üniversite Örgütleri:

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
Halkevleri
Üniversite Konseyleri Derneği
Akademi Susmayacak Platformu
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
GIT Türkiye
Eğit Der (Eğitimciler Derneği)
Köy Enstitüleri Ve Çağdaş Eğitim Vakfı
Öv-Der (Öğrenci Velileri Derneği)
Mülkiyeliler Birliği Derneği
ODTÜ Mezunları Derneği
Sosyoloji Mezunları Derneği
Felsefeciler Derneği
Çukurova Öğretim Elemanları Derneği
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Siyasi Partiler:
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
BDP (Barış ve Demokrasi Partisi)
TKP (Türkiye Komünist Partisi)

 

Kaynak:

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.