logo

08 Şubat 2013

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişti

Yeni YÖK yasa taslağı gündemdeyken taslağın önerdiği değişikliklerle beraber Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde bir takım değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin yeni halinde lisansüstü eğitim 2 yıldan 3 yıla çıkartılıyor

6F9564655EAF8E969812
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değiştirildi. Daha önce 2 yıl olan lisansüstü eğitim 3 yıla çıkarıldı. Doktorayı tamamlama süresi ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yıldan azami 6 yıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 yıldan azami 9 yıla çıkarıldı. Ayrıca değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilen YÖK taslağında da yer alan uzaktan eğitimi lisansüstü programlarında da mümkün kılıyor. Bunu belirleyecek kurum da YÖK olarak görünüyor.
Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans eğitimini 3 yıl içinde başarı ile tamamlayamayanların ilişiği kesilmeyecek ancak 2 yıl ek süre de verilmeyecek.

 

Doktora için ALES’ten 80 alma şartı

Yönetmelikte yer alan bir diğer değişiklik de doktora programına başvuru şartlarında yer alan  “yüksek lisans diploması” vurgusunun  “tezli yüksek lisans” olarak yer alması. Ayrıca lisans diplomasıyla başvuranların ALES’ten alması gereken puan 70’ten 80’e çıkarıldı ve mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden 3 olması şartı getirildi.

Doktora programlarıyla ilgili diğer değişiklikler ise şu şekilde:
En fazla 2 yıl olarak belirlenen tez bitirme süresi her seferinde en az 6 ay olarak değiştirildi. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan doktora öğrencilerinin ilişiği kesilmeyecek ve tezi reddedilen öğrencilere yeni tez konusu verilecek. Sınavlar belirlenen koşullarda elektronik sistemle de yapılabilecek.

Kaynak:  

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.