logo

07 Şubat 2013

Anarşist Öğretmenlerden Çağrı!

Anarşist öğretmenler, özgür öğretim yöntemleri üzerine fikirlerini paylaşmak, alternatif projeler üretmek ve ideal sistem üzerine ortaklaşmak için bir araya geliyorlar

Facebook üzerinden buluşan anarşist ve anti-otoriter öğretmenler ilklerini ve bir araya gelme gerekçelerini duyurdular.
Anarşist Öğretmenler Grubu’nun çağrısı şöyle:

“İş bizim varolma alanımız değildir. Uğrayıp geçtiğimiz bir yerdir.” Görünmez Komite

Bizler sistemin mevcut kuşatması altında anarşist ve anti-otoriter fikriyatı benimseyen ve gündelik hayatında çatlaklar yaratarak uygulamaya koyan anarşist bireyleriz. En temel fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarımızı giderebilmek adına zorunlu çalışma sisteminden azade insanlar değiliz. Yaşamımızı idame ettirebilmek adına ve “hayat boşluk kaldırmaz, senin doldurmadığın yeri başka biri dolduracaktır” düşüncesiyle zorunlu eğitim sistemi içinde, okullarda, dersanelerde öğretmenlik yapan bireyleriz.
Yaptığımız işin bilincindeyiz. Hatalarının, eksiklerinin ve eğitim sistemi üzerindeki devletin politik amaçlarının da bilincindeyiz. Aşağıda belirlediğimiz temel anarşist ilkeler çerçevesinde de eğitim sistemi içinde bir haykırış olmak adına bir araya geliyoruz.

Özgür öğretim yöntemleri üzerine fikirlerimizi paylaşmak, mevcut sistemde alternatifler projeler üretmek ve ideal sistem üzerine ortaklaşmak adına birleşiyoruz.
Gündelik hayat içindeyse örgütlü olduğumuz sendikal yapı içinde – sendika içindeki diğer fraksiyoner aktif gruplar gibi – bir iç örgütlenme oluşturarak sendikal işleyişte de sesimizi çıkarmak ana çalışma amaçlarımızdandır. Çoğumuzun örgütlü olduğu, tüzüğü gereği sınıf-kitle sendikası olarak tanımlanan muhalif sendika yapısı içinde alternatif ve özgürlükçü bir muhalif ses çıkarabilmek adına biz de buradayız demek için birleşiyoruz!
Sendikal yapı içerisinde artık biz de Anarşist Öğretmenler Grubu olarak genel merkez, il ve ilçe şubelerinde varlığımızı hissettirmenin ihtiyacını hissediyoruz.

Sizler de, ilinizde veya ilçenizdeki sendikal yapı içinde tek başına kalmış ve mevcut bürokratik sendika yapısı karşısında kendinizi yetersiz ve çaresiz hissediyorsanız Anarşist Öğretmenler Grubunda örgütlenmelisiniz!

Anarşist Öğretmenler Grubunun her bireyi kendi başına birer inisiyatif olup, ortak rahatsızlıklarda birleşerek sendikal merkezi yürütmeye karşı, il ve ilçelerde ortak tepki ve eylem koyma kararlılığı gösterecektir.

Anarşist Öğretmenler Grubu Facebook Sayfası tüm Türkiye’deki anarşist ve anti-otoriter öğretmenlere ulaşabilmek ve sanal iletişim ağları üzerinden bilgi, fikir paylaşımında bulunup, eylem ve etkinlik kararları alarak hızla uygulamaya koymak amacıyla iletişim amaçlı kurulmuştur. Grup üyelerinin özellikle sendikal yapı içinde aktif olmaları, donuk, durağan, pasifizasyona açık internet ortamından sıyrılarak gündelik hayat içinde somut eylem ve etkinliklerle yap-örnekle ilkesi çerçevesinde harekete geçmeleridir.

Anarşist Öğretmenler Grubunun ana ilkeleri aşağıda çıkarılmış olup, bu bildiri de dahil aşağıdaki ilkeler geliştirilmeye, öneriye, düzeltilmeye açıktır.

Anarşist Öğretmenler;

1- Zorunlu “eğitim” uygulamalarına karşıdır. Özgür öğretim yöntemlerini benimser ve uygulanması için çalışma yürütür.
2- Öğretim ortamlarında her türlü tahakküme ve tahakküm oluşturacak uygulamalara karşıdır.
3- Öğretim ortamlarındaki herkesin temel hak ve özgürlüklerini tartışmasız savunur.
4- Öğretmenlerin ve idarecilerin otoriter tutumlarına ve onlara yasaların verdiği yetkilerin asli kabul edilmesine karşıdır.
5- Kişilere belli bir dünya görüşünün (cinsiyetçi, erkek egemen, ırkçı, totaliter, muhafazakar, ulusalcı/milliyetçi, homofobik, türcü v.b. bir algının), ahlakın, inanç sisteminin, tutumun, kültürün empoze edilmesine, dayatılmasına, bunların dışında kalanların ötekileştirilmesine karşıdır..
6- Öğretim ortamlarında tam bir kıyafet özgürlüğünü savunur. Kişi özgür iradesi ile görüntüsüne karar vermelidir.
7- Mevcut disiplin yönetmeliğinin kaldırılmasını savunur. Ödül ve ceza sistemi gibi ilkel ve otoriter disiplin sistemine karşıdır. Kişinin öz yönetimini savunur. Bu doğrultuda öğretmenin öğrenciye öz yönetim ortamı oluşturmasını savunur.
8- Mevcut müfredat içeriğine karşıdır. Tüm derslerin seçmeli olması, öğrencinin ilgisi ve ihtiyacı doğrultusunda almak istediği bilgiye ve beceriye göre ders seçmesini savunur.
9- Öğretim kademeleri arasında (SBS, LYS v.d.) sınava odaklı bir öğretim anlayışına, sınav ve not sistemine karşıdır.
10- İnsan-merkezci algıyla içerik ve algı oluşturulmasına karşıdır. Biyo-merkezci algıyı savunur.
11- İnanç özgürlüğü gereği, öğretim ortamında dini öğretime karşıdır. Kişi ailesinden özgürce inanç öğretimini almalıdır.
12- Bu madde ve diğerleri doldurulmak üzere beklemektedir. Anarşizmin temel belirleyici ilkesi olan “tahakküm karşıtlığına” aykırı olmayan tüm öneri ve fikirlerle maddeler uzatılabilir.

Anarşist Öğretmenler Grubu

Kaynak:

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.