logo

27 Kasım 2012

Üniforma kalktı başörtüsü seçmeli

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar için kıyafet yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. İlk ve ortaöğretimde üniforma zorunluluğunu kaldırdı. MEB’e bağlı okullarda öğrenciler tek tip kıyafet giymeye zorlanmayacak. Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liselerinde tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilecek.
Öğrencilerin giyecekleri kıyafetlere çok sayıda kısıtlamaların getirildiği yönetmelikte siyasi sembol yasağının altı çizilirken, dinsel sembol konusunda her hangi bir vurgu yapılmaması dikkat çekti. Özel okullara velilerin yüzde 60’ının kararıyla ortak kıyafet belirleme özgürlüğü verildi.

‘TEK TİP KIYAFETE ZORLANAMAZ’

MEB’E Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’e göre:
* Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4’üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir.
* Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz, düzenli bir kıyafet giyer.
* Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.
* Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer, tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz.

BAŞÖRTÜSÜ İLKÖĞRETİM’DE

* Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir.
* Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilir.
* Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz.


‘HATLARI’ BELLİ OLAMAZ!

Kıyafetlerie getirilen yasaklar işe şöyle:
* Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,
* İnsan sağlığını olumsuz etkileyen, mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez
*  Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,
* Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,
*  Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez,
* Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz.


VERİLECEK CEZALAR NELER?

Peki kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan öğrencilere ne olacak?
Yönetmeliğe aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine önce “kınama cezası” verilecek. Öğrenci uymamakta ısrar ederse, “okul değiştirme” yaptırımı uygulanabilecek.
Lise öğrencilerine de önce kınama cezası verilecek, suçun aynı eğitim-öğretim yılı içinde tekrarlanması halinde okuldan kısa süreli uzaklaştırma, tasdiknameyle uzaklaştırma ve örgün eğitim kurumu dışına çıkarmaya uzanan cezalar verilebilecek. Cezalar Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini Ödül ve Disiplin Yönetmeliği  ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin hükümlerine göre uygulanacak.


EĞİTİM SEN: DİNSEL KIYAFET UYGULAMASI

Eğitim Sen Merkez Yürütmesi, “serbest kıyafet” gibi olumlu olabilecek bir değişikliğin AKP tarafından “dinsel kıyafet” uygulamasına çevrildiğini açıkladı. Kız öğrencilerin, imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebileceği hatırlatılan açıklamada, “AKP döneminde eğitimde yaşanan yoğun dinselleştirme uygulamaları dikkate alındığında ‘serbest kıyafet’ gibi olumlu sayılabilecek bir düzenlemenin iktidar partisi tarafından kendi siyasal-ideolojik yaklaşımı üzerinden istismar edildiği çok açıktır” denildi.
4+4+4’ün “dindar ve kindar nesil yetiştirme” projesinin gerçek amacının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığının belirtildiği açıklamada şu uyarılar yapıldı: “Bu uygulamanın, dinsel inançları dışa vuran giysileri kapsaması telafisi güç sorunlar yaratacaktır. Bu durum çocuklar arasında kamplaşma yaratacak, bazı bölgelerde kız çocuklarına yönelik fiilen baskı oluşturacaktır. Okullarda dinsel kıyafetlerin giyilmesini ‘kıyafet serbestliği’ kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. AKP’nin 10 yıllık pratiği sorunun ‘serbest kıyafet’ sorunu olmadığını, yıllardır laik eğitim anlayışına karşı yürütülen amansız mücadelenin bir yansıması olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızın bu tür girişlerle karşı karşıya getirilmesi, toplumda yeni kamplaşmalar yaratılması kaçınılmaz görünmektedir. Çocukların anne ve babalarının ekonomik durumu ve sınıfsal aidiyetleri görünüş olarak öncelikle giydikleri kıyafetlere yansımaktadır. Dolayısıyla ekonomik durumu iyi olmayan, yoksul emekçi ailelerin çocukları, diğer çocukların giysileri karşısında birtakım çocukça tepkiler göstermeleri engellenemez.”


EĞİTİM-İŞ: “Söz konusu düzenlemenin sorunlu bölümlerinin Sendikamız ve veliler eliyle etkisiz kılınabilmesi için ulusal yargı yerleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde gereken girişimleri yapacağız.”


EĞİTİM BİR-SEN: “KIZ öğrencilerin sadece seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde değil, tüm derslerde başlarını kapatabilmeleri yönünde bir düzenleme yapılması gerekmektedir.”


CHP’Lİ NUR SERTER:  “Bir kıyafetin  ‘vücut hatlarını belli etmemesi’, ‘taşıdığı nişan, arma, rozetlerin siyasi sembol içerip içermediği’ okul yönetiminin ve öğretmenin takdirine bırakılmaktadır. Diz üstü etek, yırtmaçlı etek, kolsuz tişört ve gömlek gibi yasaklı kıyafetler ise, yeni bir ‘okul tesettürünün’ başlangıcıdır.”

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.