logo

/> BHs="hurepack iv> - BHs="hurepack i
->
iv> -t
zse a"08" cla("a.font zse z"> bv3">
->
->
iv> a> iv> iv>et iv> l">ipt"<08" clacal-acdtrepont--ssdi yocom"og:istidem-pg" tit/07/suript" src="http://www.medyakulubu.com/wp-content/uplocom/2012/07/su-225x300logo.jü" a.gif" wid225t 6" heig300ript"&suburl:"http://www.medyakulubu.com/wp-content/uplocom/2012/07/su-225x300logo 225w,meta http://www.medyakulubu.com/wp-content/uplocom/2012/07/sulogo 500wripnt-foc(=1,vice-w: 225px) 100vw,m225pxlogo" />nt="Ankantara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruşbeldesi ve Güdül ilçesine bağlı Tahtacı örencik köyü sınırları içinde, Süvari Çayı üzerine yapılmak istenen Dereli HES projesi için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Köroğlu Dağlarrem >mli Doğa Alanından (ÖDA) doğup, Kirmir Vadisi ÖntDA'sına doğru yolalan Süvari çayı birçok nadir canlıyla birlikte bölge halkı için de hayati önem taşıer">
i/pt"< >rı Dereli HES projesi hayata geçmesi halinde suyu kanallara hapsederek başta çeltik olmak üzere bölgedeki tarımsal faaliyetlerin son bulmasına ve nesli küresel ölçekte tehlike altı nda olan küçük akbaba gibi nadir canlıların yok olmasına neden olacaker">< z">ı. Süvari çayının hayat verdiği Tahtacı örencik köy halkıtarafından 2011 yılından bu yana sürdürülen HES mücadelesinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesi ise projenin bölge halkının yaşamına ve zengin doğasrın geri dönüşü olmayacak zararlar verecek olmaer">< z">ı. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Emre Baturay Altınok mahkemenin verdkeme yürütmeyi durdurma karacomyla birlikte bölgedama/siküreın yaşaına ve zengin dle =erSureallkı nk olmkemi d217yati >yla aşlyla kez-sohkbaöak t vgedbutd2 ise pure17y: nDA) ay: nDelaynYaerinn yaş vg AvhlikararaşıyB ssırı DereliN Kvhlari-) dbaba gsuHaklaşzar Akarderla kkinerln lirkbaba gkodinaratmeHaay: Cezllkan Oardlıi-y‘HbndCverdn-k,rın bohkDA'ss="snködeb sonsnkdir caınaaynYaerinn yaş="snk: Cezllzo-uylk),b‘pılmak iCverdn-k dgkin asuyu>Kaı ar”e =dires">< z">rı Dereli HES proaeruya KarHES müca hapsededes/ Agkinsnkği Tahtacı örencik d2d2 muu m Bak,rapaıKarkin açıksıı. Süvari ça"snkyı birdir cacomyla birliği Tahtacı öreğu/ AgnaKes/közükö" s7/nomyla birlilı Uoullbeldlge haara'sıödeb soni-) dn Kaü"araraosi ereşu08/oar sö" sdi:es">< z">daBizurepdannde skı rı z,pdanndeuyl m Bupmeyiuşır-de ory Kayıcomüzeri-y‘k olmaark08/yyaşrı z.>Bla klet seaaykBeynlmayad/nukemezurecerkletkemeödebarhkıld / Akarşıyeli HES prokemedosK Cez'sinde, Süvari r B Aonrasgedt; im >ne=ratHaklaşzaü"araahtanay=diöryü sfl HES müca hapcDernz. Sde ory K,pdohk vemerepaero onsaro -dui-y‘k olmaarentLm rı zknabuna kirmeninrüeleernz.”es">< z">ın Beypazrosusılan küçük akbkı klHES projrek batik olmak üzeı birinskarşklın ölleletildgnades/yana ecges/kö" dürrnuymyla birliromeknefrs/lemli Dorı DernrosurmeG/sil k/"sürd Ee zenY Ak-yiesi daGezent=i="ts/inn yaşgss=il comnlu htanda osu,e =v">gnaletşliyetleTahtk olmz uyguacik8/oarna n/nomaeryibartgederepata /legd2 danözkenverdn- com0/e rı. UNESCO De">K 2 b Sonr ker Surealrme!--so 9eğiunannlu Da buger">K ayı üzlgedeereyrepnda oHda-ykeyfgnaD"artmir Vanirın geri dönüşü olmayarla t TkndCerytırs/verenain sl- receraynYahtazo-u08dbaöıldt; ry b arürmaya/sirjt so).snda8/oarTÖlk/nuros"lgedeümpaez&somüektedtb /e rı. Pnsnnsnbug1500llerajenaeli HES pcadelrmetdmkdir catdurealrme!sontrinn aaşahtanalanltdil KikDAaşzektedtb /jiSerdn-ayıkez-sohkbtütefrs/ledanuya karuygunsnk olmkkı iyreil öe nuymyla birliana ecgryir B="sn ki-smeleernz”e =dires >< >om"><08" clacal-aer: ript" src="http://www.medyakulubu.com/wp-content/uplocom/204/do-alogo.jü" a.gif" wid21h=" 6" heig713666" />i/ka<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<> -> z">
amazickika-- ->et z"> z">et "> z">
yib/aüninkika-- "> f=Ro-kika 0z"> <<<<<<<<<<<< "08" claf=Roho bg"> <<<< "08" clacom/catee-mli D0z"> <<<<<<<< - CHP’den Kanun Teklifi: Hayvanları Öldürenlere Hapis Cez"g m">CHP’den Kanun Teklifi: Hayvanları Öldürenlere Hapis Cez"ogo" />bg"> <<<< l"> CHP’den Kanun Teklifi: Hayvanları Öldürenlere Hapis Cezası> zkabg"> <<<< 0z">
f=Ro-kika 0z"> <<<<<<<<<<<< "08" claf=Roho bg"> <<<< "08" clacom/catee-İluasz o bg"> <<<< - ONLAR HEP GÜL"g m">ONLAR HEP GÜL"ogo" />bg"> <<<< l"> ONLAR HEP GÜL zse> zkabg"> <<<< 0z">
f=Ro-kika 0z"> <<<<<<<<<<<< "08" claf=Roho bg"> <<<< "08" clacom/catee-t/">Edebiy o bg"> <<<< - Kitap Film Uyarlaması 6: The Sound and the "g m">Kitap Film Uyarlaması 6: The Sound and the "ogo" />bg"> <<<< l"> Kitap Film Uyarlaması 6: The Sound and the Fury> zkabg"> <<<< 0z">
f=Ro-kika 0z"> z"> "> z">
daziylika-- />z">ON\\kik bg" "08" clas"#sbar"ka "08" claif" ta"g "08" clane="80z"> "08" clape="if" ta"g ">i < z"> z"> TWITTER z">> "08" clape="if" ta"g a"08" clame="twiasemtBaseri z"> 8et o"> />z <"" /> > f=Ro-kk a ; "08" claamazic"k a t> >   S
yib zkik a > ; "08" claf=Roho ; "08" clabasyo ">i z"> f=Ro-kk a ; "08" claamazic"k a t> >D BİRzÇÖZÜM: IŞI/"> BİZ>D SCOTTY se> z > Büemeklüküçmeklüntars/ysölrept Tz&sCer9/6fikm/saletcomnefrs/leaynYa8/oaraöry/elir-annz. ar zka; z">
yib zkik a > ; "08" claf=Roho ; "08" clabasyo ">i z"> f=Ro-kk a ; "08" claamazic"k a t> > ianlarrea Ay aa,esut k8dbsonunalerelgurilcgrKibarm Kşzleğia klelen v Evrearileğieryibd ar zka; z">
yib zkik a > ; "08" claf=Roho ; "08" clabasyo ">i Hib e Lvm"s W="tnt=ntLiazik z"> >Kitap Film Uyarlaması 6: The Sound and the N se> z > y/">Kı 6: The Sound and the eği&1; Wienvam Fa inta (1929)itap ı 6: The Sound and the eği&1; ar zka; z">
yib zkik a > ; "08" claf=Roho ; "08" clabasyo ">i f=Ro-kk a ; "08" claamazic"k a t> > Gmcd v bütdnoulyyiliory/- rei Hrs/f reiaerDA) rupşnylerartkşş"ar.>Lmekslinutngf08/o"sananaa ar zka; z">
yib zkik a > ; "08" claf=Roho ; "08" clabasyo ">i f=Ro-kk a ; "08" claamazic"k a t> >G/a yele Z="au vz Vadmpş8klşeği30;N se> z > alirerne=ureCerevz d bktErüaay Sne"nairneflyor naaoiyil edyasıpopdürrnevz ureain Annsnnr- ar zka; z">
yib zkik a > ; "08" claf=Roho ; "08" clabasyo ">i Zafer Fehmi orrüüzik En alirHs="hure 08" clakd= nyr ss="jcarousel-skin-tS .ss" t=nli_ue="homnu bg"> <<<<<<<< >e "08" claf=Rohoe i bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> > Rnube se P< pr Wer ing CwonseN Partic nyr need ne ntegttehly ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe i bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> > Bnut Movie RnviewsN Tlrenaaits a nyrgeramngn= ofrevs inctilirao.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe i bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> > Thh tgu"#sesaay SnCed ne bn/bymşanne wer eremcdt pendosophy d.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a “Ahududu’’ Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahnelen"g m">“Ahududu’’ Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahnelen"ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> > z > DEnyarosm AnrdgçtısahnefpntmetnK t"< oyu08/oarm"sn rlaipndaratrarai.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a DENİZ ÖYKÜLERİ, TARIK DURSUN K.’NIN ANISINI YAŞAT"g m">DENİZ ÖYKÜLERİ, TARIK DURSUN K.’NIN ANISINI YAŞAT"ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> >DZarYKÜYKİ, T>OIK DURSUN K.rosN’ANISINISINI YTIYOON se> z > Foins Bnl/e r mgrosmcerdan Ak 6ros Anahtakez-sES>e- rndgna2rerne=dla, 1.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a 6. Trans Kampı başla"g m">6. Trans Kampı başla"ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> >6. Trans Kampı başlae se> z > PemuldHdebros Anrdan Ak ü"araahtonrahtaer">e- rCverd Tgf0srKimphtaAntalya.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a CHP’den Kanun Teklifi: Hayvanları Öldürenlere Hapis Cez"g m">CHP’den Kanun Teklifi: Hayvanları Öldürenlere Hapis Cez"ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> >CHP’den Kanun Teklifi: Hayvanları Öldürenlere Hapis Ceze se> z > i/" İu-boson Kl">vTknd >Gna üreTTknn,yöd-hadar AnrkantLgnaont.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a ONLAR HEP GÜL"g m">ONLAR HEP GÜL"ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> >ONLAR HEP GÜLe se> z > 3'; Bla HES müca er"şEnEn;rkavgauargr">eenverdnde, gr">eenvkrkat"arla.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a Kitap Film Uyarlaması 6: The Sound and the "g m">Kitap Film Uyarlaması 6: The Sound and the "ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> >Kitap Film Uyarlaması 6: The Sound and the N se> z > y/">Kı 6: The Sound and the - W=envam Fa inta (1929)3'; Fndm: ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a G/dCv"g m">G/dCv"ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> > TpraTaradHtHaklrı Derneğies/lı. pr Kupaitanei aliikDAm"s Ypşsnbugnan-olrarKia KarşıartHmk>G/dCve se> z > DEneamceromnlnaleidlk/nu ads/ - ads8d bzd= n Kai"k rimmi futbol m.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a eyöbır!"g m">eyöbır!"ogo" />bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> >eyöbır!e se> z > yaos GL Medyagnaim"/"/letm Proes="htane=lantaronraine yk a. yaosGL.org.ar zkae oe an> e "08" claf=Rohoe a bg"> <<<< oe "08" claamazic"ke t> > A"ayekı iy/l/erla bzd=eyrl/erla hsmelane se> z > ads/-ads8dSEZONU ALTAY VE DİĞERYKİ3'; G/a /le bneazo-erla Ak o.ar zkae oe an> kd= nyrkik e oe amazickike "08" class="tem0z"> Aa Kiv">rz orzls="l8et <ürect.ss" arpenves-dropdown-S namstyarpenve-dropdown"ro chk ge='dow,docu.locomili. opmilig=lust'httphttp://www.medyakulubu.ads/2097'> Eylül ads/  (3)zopmiliget Ağuutns ads/  (19)zopmiliget Temory ads/  (57)zopmiliget HibKikn ads/  (57)zopmiliget Şubeb ads/  (3)zopmiliget Eylül ads6  (11)zopmiliget Ağuutns ads6  (1)zopmiliget HibKikn ads6  (8)zopmiliget Mn As ads6  (19)zopmiliget Nia-y ads6  (23)zopmiliget Mnrb ads6  (61)zopmiliget Şubeb ads6  (124)zopmiliget Omayaads6  (116)zopmiliget Ekimaads5  (4)zopmiliget Eylül ads5  (1)zopmiliget Ağuutns ads5  (7)zopmiliget Mn As ads5  (6)zopmiliget Nia-y ads5  (3)zopmiliget Omayaads5  (9)zopmiliget Ark8ıyaads4  (5)zopmiliget KkDAmaads4  (21)zopmiliget Ekimaads4  (26)zopmiliget Eylül ads4  (1)zopmiliget Ağuutns ads4  (5)zopmiliget HibKikn ads4  (6)zopmiliget Mn As ads4  (35)zopmiliget Nia-y ads4  (32)zopmiliget Mnrb ads4  (33)zopmiliget Ark8ıyaads3  (24)zopmiliget KkDAmaads3  (11)zopmiliget Ekimaads3  (22)zopmiliget Eylül ads3  (16)zopmiliget Ağuutns ads3  (122)zopmiliget Temory ads3  (75)zopmiliget HibKikn ads3  (7)zopmiliget Mn As ads3  (92)zopmiliget Nia-y ads3  (100)zopmiliget Mnrb ads3  (110)zopmiliget Şubeb ads3  (177)zopmiliget Omayaads3  (83)zopmiliget Ark8ıyaads2  (1)zopmiliget KkDAmaads2  (88)zopmiliget Ekimaads2  (5)zopmiliget Eylül ads2  (4)zopmiliget Ağuutns ads2  (28)zopmiliget Temory ads2  (94)zopmiliget HibKikn ads2  (131)zopmiliget Mn As ads2  (239)zopmiliget Nia-y ads2  (124)zopmilige"> z rectget e o< "08" clay=RRom"g z">ON//kike o hmv3kik "08" class="tem0z"> z > a > Gnaes/"e se> z > a > z > a > z > a > z > a > rÖtTkndreia Ps="sDA se> z > a > rKimpra alkak se> z > a a > a o a a "08" clam"k a "08" clampisg Sivap Te=lu"e o a a ulk a a > z > a > z > a a > z > a > z > a a > a o a a "08" clam1"k a "08" clampisg Doiyilar(yak Anda)e o a ulk a a > z > a > z > a > z > a > z > a > z > a > se> z > a > se> z > a > Mk se> z > a > a o a a "08" clam1"k a "08" clampisg EDEBİYATe o a ulk a a > se> z > a > se> z > a > se> z > a > se> z > a > z > a > se> z > a > se> z > a > se> z > a > a o "> "08" clasoiyil edyasge > "08" clampisg SOSYA" MEDYA> oe > ulk /> > m"> > m"> m"> m"> m"> o soiyil edyakik > a e oe "08" class="tem> o e "08" clay=RRom"g"> "> © ads/ MedyagKulübü se>idmkHtHaklSltı ar ~ İzayn/denacomnlt grutt uwww/lin AnnsnHmkz. e 08" clad mggn"i > se> 08" claaknnwww.m"i > see pt("sc type='se="/javapt("sc' );c.'httphttp://www.medyakulubu.wp-includ m/js/wp-emuld.m vs/v?nt=4.8.2'eanpt("sck > ">< oe e o foo Skik pt("sc type="se="/javapt("sc"k a; ="e_gaq =e_gaq || [];; _gaq.push(['_setAc/wont', 'UA-30709515-1']);; _gaq.push(['_9/6ckPagnview']);; ; (funcmili() {; ="ega =edow,docu.c=b.createElem'pt("sc');ega.type =e'se="/javapt("sc';ega.piync =etrue;; ega.);c =e('https:' ==adow,docu.locomili.protocol ? 'https://ssl' : 'httphttp:/') + '.google-nialyticsapis.ga.js';; e="es =edow,docu.getElteEntsByTagNimp('pt("sc')ad"C s.),bdtNhar/ayn; Be "