logo

13 Temmuz 2012

AKP’den basın özgürlüğüne büyük darbe

Milliyet muhabiri Önder Yılmaz’ın haberine göre AKP, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na basın özgürlüğüne sınırlamalar getirecek öneriler sundu. “Basın ve Yayın Hürriyeti” maddesi üzerinde yapılması öne sürülen düzenlemeler, “Basın hürriyeti milli güvenliğin, kamu düzeni ve genel ahlakın korunması, yargı bağımsızlığının sağlanması, suçların engellenmesi amacıyla” sınırlanmasını kapsıyor.

AKP’nin yeni anayasada özgürlükleri genişletme vaatleri, basın-yayın üzerindeki sınırlamaların genişletilmesi çalışmalarıyla devam ediyor. AKP iktidarı dönemi, tutuklu gazetecilerin sayısının giderek arttığı ve hem ülke genelinde hem de uluslararası kurumlarca basın özgürlüğüne getirilen sınırlamalarla ilgili tartışmaların doruk noktasına çıktığı bir dönem. İktidarın Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu öneride ise, basın özgürlüğünün keyfi bir şekilde sınırlanmasına yol açabilecek hükümler yer alıyor.

CİNSELLİK VE MASUMİYET KARİNESİ

Söz konusu hükümde, “Basın hürriyeti milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın, başkalarının haklarının, özel veya aile hayatının korunması, suçların önlenmesi, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanması, savaş kışkırtıcılığının, her türlü ayrımcılık, düşmanlık veya kin ve nefret savunuculuğunun engellenmesi amaçlarıyla sınırlanabilir” önerisinde bulunuldu. Basının sınırlanması için ilk kez “her türlü ayrımcılık, düşmanlık veya kin veya nefret savunuculuğunun engellenmesi” kavramı kullanıldı. AKP öte yandan, anayasada yer almayan “Masumiyet karinesinin ihlaline yönelik yayın yapılamaz” ile “devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve şiddet içeren yayınlara karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” hükmünün eklenmesini önerdi. “Cinsellik” burada, geniş ve yoruma açık bir kavram olarak yer alırken, devlete, basın faaliyetlerine her an müdahale etmenin yolu açılıyor. Öte yandan “masumiyet karinesi” kavramı ilk kez bir anayasa yer alıyor.

 DEĞİŞMEZ MADDELERİN SINIRI KALKIYOR

AKP, anayasanın “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”ni düzenleyen 26. maddesi ve “Bilim ve Sanat hürriyeti”ni düzenleyen 27. maddesine önerisinde yer vermedi. Buna göre basın özgürlüklerinin sınırlamasında söz konusu maddeler dikkate alınmayacak ve 27. maddede geçen “Yayma hakkının anayasanın değişmez 1. 2. ve 3. maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamayacağı” hükmü göz ardı edilecek.

BASIN ARAÇLARI “SUÇ ALETİ”

Yeni anayasa AKP’nin önerisi ile şekillenirse eğer, her türlü basın aracının suç aleti sayılarak bunlara el konulabilmesinin yolu açılıyor. Zira AKP’nin önerisi, yürürlükteki anayasada yer alan ve basın araçlarının zapt ve müsadere edilmesini engelleyen “basın araçlarının korunması” başlıklı düzenlemeye yer vermiyor.

12 EYLÜL HÜKÜMLERİNDEN DAHA BETER

AKP’nin yeni düzenlemesi üzerine Anayasa Komisyonu üyesi CHPli Atila Kart, önerinin basın özgürlüğü açısından ciddi sorunlar yaratacağını belirtti. Basın araçlarının müsadere edilmesinin önüne geçen hükmün kaldırılmasını ise şöyle değerlendirdi: “İktidarın işine gelmeyen her basın aracına suç isnat edip, el koymanın yolunu açıyor. Burada tam geriye gidiş var. Kabul edilemez.”

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, AKP’nin yeni düzenleme önerilerinin 12 Eylül anayasası hükümlerinden beter olduğunu belirtti. Abakay, “Medya çalışanları için bu öneri sıkıyönetim genelgesidir. Anayasanın çok ötesinde, ‘genel ahlak, özel yaşam’ gibi hükümler bilindiği gibi grevleri yasaklayan hükümlerin aynısıdır. Bu, temel hak ve özgürlükleri yok edici pek çok hüküm içeriyor. Bu çağda böyle hükümlerin getirilmesi Sudan’da olabilir, kabile devletlerinde olabilir.12 Eylül’ün getirdiği sınırlamaların kaldırılmasını beklerken, yeni yaptırımlar getiriliyor” dedi.

Kaynak: 

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.