logo

11 Temmuz 2012

Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki cezalarda hukuki kazanım

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 51 öğrenci hakkında harç zamlarına karşı eyleme katılması gerekçe gösterilerek açılan soruşturmalara verilen cezalar Isparta İdare Mahkemesi’nden geri döndü

Isparta İdara Mahkemesi öğrencilere tebliğ ettiği kararda ‘Düşünceyi açıklama hürriyetinin demokratik bir toplumun en önemli temellerinden biri olduğuna’ vurgu yaparak, okuldan uzaklaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin hukuki ve doğal sınırlamalar içerisinde bulunduğu, şiddete yer verilmeden kullanılan düşünceyi açıklama hürriyetinin aynı zamanda hak arama hürriyeti ile de doğrudan ilgili olduğuna dikkat çekildi.

İşte o karar

Isparta İdare Mahkemesi’nin okuldan uzaklaştırılan öğrenciler hakkında verilen kararın yürütmesini durdurduğuna ilişkin kararda, eyleme katılan öğrenci grubunun, öğrenim harçlarına yapılan zammı protesto etmek ve basın açıklaması yapmak amacıyla 3 Ekim 2011 tarihinde SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanmadan üniversite yönetimine bilgi verdiği kaydedildi. Öğrencilerin eylem sırasında ve basın açıklaması yaparken herhangi bir şiddet ya da olumsuz bir olayın yaşanmadığı, eğitim ve öğretimi engelleyecek bir durumun yaşanmadığının yer verildiği kararda, “Kamu düzeninin bozulmadığı anlaşıldığından kanunlara uygun olarak yapılan basın açıklaması nedeniyle tesis edilen dava konusu disiplin cezasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmemiştir” denildi.

Karar oybirliği ile alındı

Isparta İdare Mahkemesi’nin aldığı kararda ayrıca şunlara yer verildi: “Her ne kadar davalı idarece, kampus alanının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22’nci Maddesi’nde belirtilen toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasak alanlardan olduğu, bu haliyle anılan eylemin kanuna aykırı olduğu ve korunamayacağı iddia edilmekte ise de, eylemin 22’nci Madde kapsamında belirtilen alan içerisinde olduğu, ancak söz konusu basın açıklamasının anılan kanunun 4/B Maddesi’nde belirtilen istisnalar kapsamında değerlendirilmesi  hakkaniyet gereği olduğundan, davalı idarenin bu iddiasına itibar edilmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin davalı idareden alınaracak davacıya verilmesine, yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.”

Yılın rektöründen Yılın yalanı:  ‘EN DÜŞÜK CEZAYI VERDİK’

Okuldan uzaklaştırma kararının ardından SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada söz konusu cezanın disiplin yönetmeliğine göre verildiğini söylemişti. Öğrencilerin 3 Ekim 2011’de üniversite sınırları içinde izinsiz eylem yaptığını hatırlatan Rektör İbicioğlu, “Rektör yardımcılarımız eylemin kampus içinde yapılmamasını istedi. Fakültelere de yazı gönderildi. Buna rağmen öğrenciler eylemi gerçekleştirdi” dedi.  Konuyla ilgili inceleme yapılması için Hukuk Fakültesi’nden bir öğretim üyesinin tayin edildiğini anlatan Rektör Prof. Dr. İbicioğlu, şunları söyledi:

“Arkadaşımız hazırladığı raporu yönetim toplantısına getirdi. Raporu hazırlayan soruşturmacı, öğrenciler hakkında 1 yıla kadar okuldan uzaklaştırma cezası talep etti. Ancak ben öğrencilerin sicillerine işlenmemesi ve içlerinde ceza almayacak öğrenciler de olabileceğinden yola çıkarak itiraz ettim. Bunun üzerine raporu hazırlayan arkadaşımız böyle bir ayrım yapılamayacağını belirtti. Bazı öğrencilere 1, bazılarına ise 2 yarı yıl uzaklaştırma cezası istendi. Karara direnerek ve tüm affediciliğimizi de kullanarak cezaları 15 güne düşürdüm. Sonuçta bir soruşturma yapıldı ve ceza verilmek zorundaydı. Disiplin yönetmeliğine göre bu ceza kaçınılmazdı. Biz de yönetim olarak en düşük cezayı uyguladık.”

İbicioğlu yaptığı açıklamada disiplin yönetmeliğini de hiçe sayıyor. Çünkü bu yönetmeliğe göre açılan bir soruşturmada üniversite yönetimi öğrenciye ceza vermek zorunda değil. Açılan soruşturmalar takipsizlikle de sonuçlandırılabiliyor.

SDÜ’de ne olmuştu?

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi önünde 3 Ekim 2011 tarihinde üniversite  harçlarına yapılan zamları protesto eden 51 öğrenci hakkındaüniversite yönetimi soruşturma başlatmıştı. Güvenlik kamerası ve polisin çektiği görüntü kayıtları incelenerek kimlikleri belirlenen öğrenciler hakkındaki soruşturmanın ardından SDÜ Rektörlüğü, eyleme katılan 51 öğrenciye 15 gün okuldan uzaklaştırma cezası vermişti. Üniversite yönetimi, soruşturmayı protesto eden 1 öğrencinin ise 1 ay okuldan uzaklaştırılmasına hükmetmişti ve rektörlük, öğrencilere verilen cezaları ailelerine tebliğ etmişti. Üniversitenin, öğrenciler hakkındaki cezayı 5 Mart 2012’de uygulamaya koymasının ardından 51 öğrenciden 20’si, yürütmenin durdurulması istemiyle Mart 2012’de Isparta İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Kaynak: 

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.