logo

13 Mayıs 2012

Parti için bir adım, yeni anayasa için mücadele…

HDK 1. Genel Kurulu’nda, kongre bünyesinde yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimine ve genel seçimlere müdahale edecek bir parti kurulması kararı alındı. Yeni anayasada bütün kimlik haklarının güvence altına alınması istendi.
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 1. Genel Kurulu’nda ikinci gün çalışmaları komisyon raporlarının sunulmasıyla başladı.

Anayasa Komisyonu adına konuşan Yıldız İmrek, HDK’nin demokratik anayasa için çalışacağını ilan etmesi gerektiğini belirtti, “Ayrıca yol temizliği olarak adlandıracağımız, TMY’nin kaldırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, tutuklu vekillerin, gazetecilerin, siyasetçilerin serbest bırakılması gerekiyor” dedi.

İmrek, komisyonun belirlediği talepleri şöyle sıraladı:

“Bütün halkların kendi dilini ve kültürünü serbestçe geliştirmesi sağlanmalı. Anadilde eğitim hakkı sağlanmalı. Demokratik özerklik benimsenmeli. Düşünce, ifade, örgütlenme özgürlüğü güvenceye alınmalı. Devlet laik olmalı, inanç ve inançsızlıklara eşit olmalı. Tüm çalışanlar için sendika ve grev hakkı anayasal güvenceye bağlanmalı. Kadınlara her alanda eşit temsil hakkı tanınmalı. Her türlü ayrımcılık yasaklanmalı. Devletin nefret cinayetlerini önlenmesi konusundaki yükümlülükleri açıkça belirlenmeli. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı. Özel yetkili mahkemeler, askeri mahkemeler, her türlü olağanüstü yargı organları kaldırılmalı. Bilim, sanat ve kültür özgür olmalı. Zorunlu din dersi kaldırılmalı. MGK, Atatürk Dil ve Kültür Vakfı, DDT, YÖK, RTÜK kaldırılmalı. Seçim barajlarına ve siyasi yasaklara son verilmeli. Barış hakkı tanınmalı. Vicdani ret hak olarak tanınmalı. Direnme hakkı tanınmalı. Suya parasız erişim hakkı sağlanmalı. Kültürel ve doğal zenginlikler korunmalı.”

‘ANAYASA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMELİ’

Sunumun ardından söz alan Gençay Gürsoy, “AKP Kürt sorununu ucuza kapatmaya çalışarak, anayasa sürecini tamamlayabilir. Referandum sürecinde olduğu gibi, anayasa değişikliğinde ‘Hiç yoktan iyidir’ yaklaşımına düşülmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Sebahat Tuncel, “Özerkliğin bütün Türkiye için olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece ‘Kürtlere statü’ ifadesi HDK’nin yapısına uygun bir yapı değil. Kürtlerin dışında kalan Lazlar, Çerkesler, diğer halklar ne olacak” diye konuştu.

Tartışmaların sonunda HDK Anayasa Komisyonu’nun raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

‘CANLI YAŞAMI MERKEZLİ POLİTİKA’

Katılımcıların önerileri doğrultusunda Ekoloji Komisyonu’nun sunduğu rapor da kabul edildi. Raporda, “Ekoloji mücadelesi sömürü düzeni kapitalizme, neoliberal politikalara karşı duruşumuzdur. Sürdürülebilir kalkınma denilen yıkım politikalarına net bir biçimde karşı durarak, canlı yaşamı merkezli politikayı yaygınlaştırmayı ve halkların karar alma süreçlerine katılımı esas alır” denildi.

Rapora ilişkin konuşan delegeler, HDK’nin ekoloji mücadelesi içinde aktif bir biçimde yer almasıve bütünlüklü bir politika oluşturması gerektiğini belirtti.

PARTİ KURMA KARARI ALINDI

HDK, kongre bünyesinde yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere müdahale edecek bir parti kurulması kararı alındı.

HDK, parti ile ilgili olarak şu kararı aldı: “Halkların Demokratik Kongresi, bir mücadele ortaklığı ve AKP karşısında ana muhalefet olma iddiasını gerçek kılmalı, bu iddiayı inşa etmek için somut adımlar atmalıdır. HDK, Türkiye’deki düzene yönelik bütün itirazları gerçek bir muhalefet zemininde birleştirmek, toplumsal muhalefetin sesi ve kürsüsü olmak, bunu bir iktidar alternatifi olarak güçlendirmek, özgür, demokratik ve eşitlikçi bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösterebilmek durumundadır.

HDK, işçi ve emekçi hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin, baskı altındaki azınlıkların, kadın kurtuluş hareketinin, insan hakları savunucularının, özgürlükçü bir laikliği savunan inanç sahiplerinin, doğa ve çevre hakları için mücadele eden ekoloji hareketinin, Alevi toplumunun muhalefetinin, küçük üretici köylülerin ve tarım emekçilerinin, kent yoksulları hareketlerinin, engellilerin yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ardından da genel seçimlerde birlikte davranmasının zeminini olgunlaştırmalıdır.

HDK, bu amaçla yerel seçimler öncesinde, Kongre niteliğini ortadan kaldırmayacak, aksine daha da güçlendirecek bir çalışma sürdürürken, Kongre bünyesinde yerel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimine ve genel seçimlere müdahale edecek bir partinin kurulması, Kongre dışında kalan güçleri de mücadele ortaklığına ve seçim ittifakına çekilmesi adımlarını atmalıdır. Partinin kurulması süreci bir takvime bağlanmalıdır.

NASIL BİR PARTİ?

HDK’nin kuracağı parti, kongre içinde bir yapı olacak. Kongre’nin bütün ilkelerini ve politik yaklaşımlarını benimseyecek. Yerel seçimlere, genel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma sürecinde etkin olacak. Kongre bileşenlerinin seçimlere birlikte ve ortak adaylarla girebilmelerinin ve faaliyet sürdürebilmelerinin; ayrıca Kongre dışında yer alan siyasal partiler ve oluşumlar dahil her türden örgütlenmenin de bir seçim ittifakına katılabilmesinin bir aracı olacak.

KIŞANAK: NİYETİMİZİ DEKLARE EDİYORUZ

Partileşme yolunda adım atılmasına ilişkin hazırlanan karar tasarısına yapılan itirazlar üzerine konuşan BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, “Evet burası bir kongre hareketidir. Bir önceki kongrede nasıl örgütleyeceğimizi konuştuk. O zaman da gündemimizde bir parti vardı. O zaman komisyon kurulması kararı ile çıktık. Komisyon şimdiye kadar çalışma yaptı bunları hazırladı. Bu kongrede önümüzdeki seçim sürecini de dikkate alarak parti çalışmalarını hızlandırma kararı alıyoruz bu karar ile birlikte. Niyetimizi deklare eden bir karar alıyoruz. Bundan sonra seçim süreçleri için bir araca ihtiyacımız var. Parti bizim politikalarımızda temsiliyet için kullandığımız bir araçtır. Bu misyon dışında misyon yüklersen kongre hareketinin potansiyeli zorlanabilir” dedi. Kışanak’ın konuşmasının ardından karar oy birliği ile kabul edildi.

‘TUTUKLU ÖĞRENCİLERE ÖZGÜRLÜK’ KAMPANYASI

HDK Gençlik Meclisi’nin yürüttüğü “tutuklu öğrencilere özgürlük” kampanyasının HDK’nin örgütlü tüm alanlarda gündeme alınması ve 3 Haziran mitinginin örgütlenmesinde HDK’nin de yer alması kararı alındı.

Genel Kurul’da TMY’ye karşı mücadele eden Milyonlar Adalet İstiyor İnisiyatifi’nin eylemlerini destekleme kararı da alınırken, Demokratik Özerklik ile ilgili il ve ilçelerde halkı bilgilendiren toplantılar yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: Etkin Haber Ajansı (ETHA), Fırat Haber Ajansı (ANF)

Etiketler: »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.