logo

İzmir’de 1 Mayıs

İZMİR MİTİNGİNDEN NOTLAR

*Aliağa’da örgütlü bulunan ve Demokrasi Platformu’nu oluşturan, Petrol-İş, Genel-İş, Tüm Bel Sen, Alevi Bektaşi ve Pir Sultan Abdal Dernekleri, ADD ile siyasi partilerin üyeleri kendi kortejlerine gitmeden, “Termik santral istemiyoruz” pankartı arkasında mitinge katıldı.
* EGEÇEP, “Doğa kardeştir, kapitalistler kalleştir”, “HES enerji hikaye, suyun satılması şahane” pankartları ile yürürken, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’na tepkiler vardı.
* Fenerbahçe, Dersim Çarşı, Göztepe gibi taraftar grupları da 1 Mayıs’a katıldı.
*Çınartepe Gençlik Platformu, “Mahallenin sokaklarından emeğin alanına geldik” yazılı pankart taşıdı.
* İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ve CHP İzmir Milletvekilleri de alanda yer aldı.
*TGS üyeleri pankartları ile mitinge katıldı.

 

İzmir’de Türk-İş’e bağlı sendikalar, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TEB’in birlikte organize ettiği miting, Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı.

Yaklaşık 110 bin kişinin katıldığı Gündoğdu meydanındaki mitingde, sendikal örgütlenmenin önündeki engellere, taşeron sistemine, yeni sendikalar yasasına, özelleştirmelere karşı güvenceli çalışma, işçi sağlığı ve güvenliği, kıdem tazminatı hakkının korunması talepleri öne çıktı. Mitingde ayrıca, zamlar protesto edilirken, Kürt sorununun demokratik çözümüne ve Ortadoğu’da barış istemine dair vurgular öne çıktı. KESK ve siyasi partiler henüz alana girmeden alan doldu. Kürsüden tutuklu sendikacılara, aydınlara ve gazetecilere selam gönderildi.

DİRENİŞTEKİ İŞÇİLER TALEPLERİYLE KATILDI

Türk-İş’e bağlı sendikalar, Alsancak Limanı önünde toplanarak  Türk-İş pankartı arkasında Savranoğlu ve Billur Tuz işçileri sendika talepleri için aileleri ile birlikte yürüdüler.

Sendikal Güç Birliği Platformu üyesi sendikalar yine Türk-İş’in arkasında, “Ayıramazsınız, yaşasın işçilerin birliği” pankartı ile yürüdü. Geçen yıla oranla  kadınların katılımının arttığı görüldü.

Yine genç işçilerin yoğun katılımı vardı.

Petrol-İş Aliağa Şubesi, “Susma haykır taşerona hayır”, “Ücrette adalet istiyoruz” sloganlarını attı.  Tez Koop-İş’te Kipa işçilerinin sendikalaşma mücadelesi öne çıktı. Basın-İş, “Yaşasın işçilerin birliği” pankartı ile yürürken TÜMTİS ve Hava-İş üyeleri de kortejde yerini aldı.  Tes-İş 1 ve 2 No’lu Şubeler Ege Bölgesi’ndeki üyeleriyle katıldı. Demiryol-İş, Harb-İş ile Maden-İş’in Soma, Yatağan, Kütahya, Seydiömer ve Hisarcık Şubelerinden katılım oldu. Yatağan işçileri, “Madenler satılamaz” pankartı taşırken, Petrol-İş Bandırma Şubesi, bor işletmelerinin özelleştirilmesine karşı çıktı. Teksif Sendikası Hugo Boss ve yeni örgütlendiği Roteks işçileri ile alana girdi. Hugo Boss işçileri, “Sendika hakkımız engellenemez” pankartı taşıdı. Liman-İş de limanların özelleştirilmesine karşı çıktı. Belediye-İş de kitlesel olarak katıldı.

TAŞERONLAŞTIRMAYA KARŞI İŞ GÜVENCESİ TALEBİ

DİSK’e bağlı sendikalar, Genel-İş Binası önünde toplandı. Ağırlığını Genel-İş ve Birleşik Metal-İş’in oluşturduğu DİSK korteji kitleseldi. Burada yine genç işçilerin yoğunluğu dikkat çekti. İzelman, İzenerji, İZSU, Kent-AŞ, Eshot gibi belediye şirketlerinde çalışan Genel-İş üyesi işçiler taşeronlaştırmaya karşı iş güvencesi talebiyle yürüdüler ve en önde tutuklu sendikacıların fotoğrafları ile “Kıdemi değil, taşeronu kaldır” pankartlarını taşıdılar. Birleşik Metal-İş kortejinde de genç işçiler vardı. Yeni örgütlenen İmpo işçileri ilk kez katıldı. “Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birliği” pankartı açtılar. Birleşik Metal İş kortejinde, “Esnek çalışmaya geçit yok” vurgusu öne çıktı.

‘BU ABLUKA DAĞITILACAK’

Konak’ta toplanan KESK kortejinin önündeki, “Bu abluka dağıtılacak” pankartı dikkat çekti. Yine KESK’in kortejinde, 1977 1 Mayıs’ı, Roboski katliamı ve Pozantı cezaevinde yaşanan tecavüz vahşetinin hesabının sorulması ve KESK’li tutukluların serbest bırakılması talebi gündeme geldi. SES kortejinde Dr. Ersin Arslan’ın fotoğrafı taşınırken, sağlığın ticarileştirilmesine ve sağlık emekçilerine yönelik şiddete tepki vardı. Eğitim-Sen kortejinde, “4+4+4=Çocuk işçiler, Kızlar haydi kocaya”, “Kriz kapitalizmin, gelecek bizimdir” dövizleri dikkat çekti. Grevli, Toplu Sözleşmeli sendika hakkı, güvenceli iş, parasız sağlık ve eğitim talepleri öne çıktı. BES’li kamu emekçileri de, “Eşit işe eşit ücret” taleplerini ifade ederken, genel taleplerinin yanı sıra, “İşyerinde baz istemiyoruz” pankartı taşıdı. Yapı Yol Sen üyeleri, ücrette adalet istedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan TMMOB üyesi mimar ve mühendisler öğrenci kolları ile birlikte yürüdü. Bologna sürecini eleştiren dövizler taşındı.

HDK bileşeni siyasi partiler Basmane Meydanı’nda toplandı. Önde, HDK’nın savaşa ve sömürüye karşı iş, barış, adalet ve özgürlük talep eden ve 12 dilde 1 Mayıs’ı kutlayan pankartı taşındı. HDK İzmir kadın meclisi yoksulluğa, tacize ve tecavüze karşı kadın mücadelesine dikkat çekti. BDP 1 Mayıs’a kitlesel katılırken, Kürtçe ve Türkçe, “Yaşasın işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü” pankartı taşıdı.

EMPERYALİZME VE SAVAŞA KARŞI BİRLİK

1 Mayıs’ın en kitlesel siyasi parti kortejlerinden birisini oluşturan EMEP, emekçilerin birliği ve halkların kardeşliğine vurgu yaptı.

“Emperyalizme ve savaşa karşı birlik, iş barış özgürlük” pankartı taşınırken EMEP’li kadınlar da her türlü sömürüye karşı mücadele çağrısı yaptı. Emek Gençliği, parasız eğitim, sınavsız üniversite talep ederken, çocuk işçilere, gelinlere dikkat çekti. Sosyalizm vurgusu yapıldı.

SDP ve ESP de HDK kortejinde yer alırken, ÖDP, TKP ve Halkevleri de mitingdeki yerini aldı.

BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

Mitingde Tertip Komitesi’nin hazırladığı ortak metni Billur Tuz işçisi Mehtap Tekin okudu.
1 Mayıs 2012’yi emeğin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde sınıf kardeşliğini yükselterek gerçekleştirdiklerini belirten Tekin, “Ülkemizin dört biryanında işçi sınıfının, emekçilerin sendikalaşma ve hak alma mücadelesi her geçen gün daha da yaygınlaşıyor” dedi. İktidarın dayatmaları sonucu, örgütsüz, güvencesiz, korumasız ve güvenliksiz bırakılan işyerlerinde üst üste yaşanan iş cinayetlerinde büyük artış yaşandığını dikkat çeken Tekin, her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddetle durdurulmak istendiğini, kentsel dönüşüm adı altında kentlerin yağmalandığını, kâr uğruna çevrenin talan edildiğini belirtti. Tekin, işçi sınıfının ve halkın kazanılmış haklarını korumak üzere herkesi mücadeleye çağırdıklarını vurguladı.

Kaynak :Evrensel

Haber: Senan TASHAN

Fotoğraflar: Bahar TOPRAK & Çağrı ÖNER & Faruk KURTTEKİN & Hasan ÇELİK

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.