logo

Sihrin, Fikrin Olsun !

Hikayemiz

” Sihrin fikrin olsun, engelleri sihirliyoruz ” sloganıyla yola çıktık. Engelsiz üniversite oluşumunun kilometre

taşlarından biri olmaya çaba gösteriyoruz.

 

 

 

 

 

Konu

“ Üniversitelerdeki engelli öğrencilerin sosyalleşmesi ve kampüs alanının erişilebilir hale getirilmesi”

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihi                                                17 Nisan 2012

Son Başvuru Tarihi                                         13 Mayıs 2012

Finalistlerin Belirlenmesi                                16 Mayıs 2012

Finalistlerin Sunumları  ve  Ödül Töreni        18 Mayıs 2012

Katılım Koşulu

Türkiye’deki üniversitelerin bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenci olmak .

Amaç

Projenin öncelikli amacı, üniversitelerdeki engelli öğrencilerin sosyalleşmesi sürecine katkı sağlayacak yeni çözüm

önerileri geliştirilmesi ve üniversitenin engelli öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanısıra bireysel gelişimlerine

de katkı sağlayan bir kuruma dönüştürülmesidir. Bundan başka, üniversitelerde okuyan tüm öğrenciler arasında

engellilere yönelik genel bir farkındalık oluşturulmasıdır.

Ödüller

Birinci             1200 TL

İkinci 900 TL

Üçüncü 750 TLYarışma Jürisi

1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayseli USLUATA

2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Pelin HÜRMERİÇ

3. Engellerin Ötesinde Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin KOYUNOĞLU

4. TESYEV (Türkiye Engelliler Spor, Yardım ve Eğitim Vakfı)

5. Tuhid Yönetim Kurulu Başkanı Fügen TOKSÜ

6. Engelsiz Yeditepe Birimi Sorumlusu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nedret KURAN BURÇOĞLU

7. Engelsiz Yeditepe Birimi Danışmanı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap

İNAL

8. Engelsiz Yeditepe Birimi Danışman Yardımcısı Psikolog Özden USLU

9. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Prof. Dr. İlker Cenan BIÇAKÇI

10. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Mario LEVİ

11. 2 Engelli Öğrenci

ÖZEL KURALLAR

Projeler jüri tarafından incelendikten ve ön eleme gerçekleştirildikten sonra finale kalan 10 ekip

tarafımızdan duyurulacak  ve üniversitemize davet edilecektir. İstanbul’a, üniversitemize gelen ekipler

projelerini jüri karşısında sunmakla yükümlüdürler.  Üç günlük organizasyon planı  aşağıda

açıklanmaktadır.

PROJE ÖZETİ

Her proje için amaç, araştırma, planlama uygulama ve değerlendirme süreçlerini kapsayan bir proje özeti

hazırlanmalıdır.

Proje özeti, “Times New Roman”  karakteriyle 12 punto ölçüsünde yazılacak ve bir A4 sayfasını geçmeyecektir.

Seçici Kurul, ön değerlendirmeyi yalnızca proje özetleri üzerinden yapacaktır.

BAŞVURU FORMATI

1) Proje dosyasının üzerinde çalışmanın adı, öğrenci/öğrencilerin adı-soyadı,

fakülte ve bölüm adı eksiksiz olarak yazılmalıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI – PROJE DOSYASI

Yarışmaya grup halinde en fazla 3 kişi katılabilir. (Kazanılan ödül grupla paylaşılacaktır.)

Projeler en az 50 slayt olmalıdır. Projeler hem bir dosya içinde hem de Powerpoint ve Pdf sunumlarının da yer aldığı

bir CD içerisine kopyalanarak gönderilmelidir

İnternet üzerinden aynı koşulların geçerli olduğu başvurular da yeditepeprpclub@gmail.com  adresine yapılabilir.

Hazırlanan tüm CD’lerin üzerinde çalışmanın adı, öğrenci/öğrencilerin adı-soyadı, fakülte ve bölüm adı eksiksiz

olarak yazılmalıdır.YARIŞMA JÜRİSİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1) Genel Kriterler

– Sunuş tekniği

Kullanılan dil. (projede kullanılan basın daveti, basın bülteni vb. metinlerde kullanılan dil)

– Yaratıcılık

Çözüm olarak geliştirilen uygulamalardaki yaratıcılık.

– Etik kurallara uygunluk

Yerel, ulusal, evrensel kültür ve değerlere uygunluk.

– Tutarlılık

Proje aşamaları arasındaki uyum. (amaç, plan, strateji ile taktikler ve sonuç arasındaki uyum)

2) Araştırma

Sorun ya da fırsatın tanımlanması. Verilen analizi ve mevcut durum araştırması

3) Planlama

Araştırma sonunda ihtiyaca yönelik amaçların belirlenmesi.

Kısa vadeli hedeflerin uzun vadeli amaçların tanımlanması.

Verilmek istenen mesaj ve yaratılmak istenen algının açıklanması.

Sorun için çözümler geliştirilmesi, yaratıcı uygulamaların belirtilmesi.

Proje potansiyeli. (Uygulanabilirlik-sürdürülebilirlik-kurumun itibarına katkısı)

Kurum içi ve dışında kullanılması için iletişim kanallarının seçilmesi.

Çalışma takviminin ve bütçenin oluşturulması.

4) Uygulama

Uygulama planı.

Zaman tablosu hazırlanması.

Yaratıcı uygulamaların belirtilmesi.

Event planı geliştirilmesi.

Bütçe planına uyulması.

5) Değerlendirme-Ölçümleme

Bir değerlendirme ve ölçümleme planı hazırlanması.

Hedef kitledeki algının tespiti.

Değerlendirme araç ve tekniklerinin belirlenmesi.

Medya yansımalarının değerlendirilmesi.ORGANİZASYON  PLANI

17 MAYIS PERŞEMBE

*Ekiplerin Yeditepe Üniversitesi’ne gelmeleri

*Odalara yerleşilmesi

*Akşam yemeği

18 MAYIS CUMA

*Kahvaltı

*Serbest Zaman

*Öğle yemeği

*Sunumları yapmak üzere salona geçilmesi

*Juri değerlendirmesi

*Serbest zaman

*Akşam yemeği

*Dereceye girenlerin açıklanması ve Ödül töreni

* Kutlama

19 MAYIS CUMARTESİ

* Kahvaltı

* Şehir turu-Sultanahmet/Kapalı Çarşı Gezisi

(öğle yemeği olarak ekibe kumanya dağıtılacak)

*Kampüse dönüş

*Ekiplerin  Uğurlanması

(Organizansyondaki saatler ve diğer tüm ayrıntılar kısa süre sonra açıklanacaktır.)KATILIM FORMU

4.5 x 6 cm.

orijinal 1 adet

fotoğrafınızı buraya

yapıştırınız.

PROJE ADI

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

ADI :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SOYADI :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

T.C KİMLİK NUMARASI :…………………………………………………………………………………………………………………………

ÜNİVERSİTE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FAKÜLTE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SINIF :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES

(EV):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………..

TELEFON (EV) :…………………………………………….. TELEFON (CEP)

:……………………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

DOĞUM YERİ VE YILI

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..

ÖĞRENİM DURUMUNUZ (2012 TEMMUZ İTİBARİYLE) :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

KATILMA KOŞULLARINI OKUDUM. Tarih: ………./………./2012 İMZA

YUKARIDA BİLGİLERİ YER ALAN

…………………………………………………………………………………………………………….. FAKÜLTEMİZİN ÖĞRENCİSİDİR.

FAKÜLTE / ÜNİVERSİTE İMZA / KAŞEBu tutanağın, her proje için gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru tutanağı olmayan projeler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROJENİN ADI

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER

ADI / SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM İMZA

1) ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………..

2) ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………..

3) ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………..

Yukarıda verilen bilgiler doğrudur ve adı yazılı olan proje, fakültemiz öğrencileri tarafından 2011- 2012 öğrenim

yılında

yapılmıştır.

FAKÜLTE /

ÜNİVERSİTE……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………

Tarih: ………./………./ 2012 İMZA VE KAŞEİletişim Bilgileri:

www.yeditepeprpclub.com

http://twitter.com/YeditepePRPClub

(Twitter Hastag #sihrinfikrinolsun)

http://www.facebook.com/prpyeditepe

http://medyatepe.blogspot.com/

http://www.facebook.com/pages/Sihrin-FikrinOlsun/360452887331158

E-posta

yeditepeprpclub@gmail.com

Posta Adresi:

Yeditepe Üniversitesi

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Sekreterliği

İnönü Mah. Kayışdağı Cad.

26 Ağustos Yerleşimi

34755 Ataşehir – İstanbul

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.