logo

İzmir B.Belediyesi Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruyor

Hem bilinçli tarım yapmak isteyen üreticilere destek vermek, hem de daha sağlıklı meyve ve sebze tüketilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuracağı gıda kontrol laboratuvarında “katkı kalıntı” ünitesi de olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda kontrol laboratuvarı kurmaya hazırlanıyor. Yenişehir’de Eşrefpaşa Hastanesi’nin arka tarafında yer alan ve eskiden Diyabet Hastanesi olarak kullanılan Belediye’ye ait 4 katlı bina, gıda kontrol laboratuvarı olarak yeniden düzenlenecek. Proje çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak olan gıda kontrol laboratuvarının 2013 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’e uygun olarak kurulacak laboratuvar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş ve çalışma izninin ardından faaliyete geçecek. Bu çalışmalarla eşzamanlı olarak, söz konusu laboratuvarda görev yapacak personel de eğitimden geçecek.

Denetim değil, analiz yapacak
Gıda denetim yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda olduğundan; İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Laboravutarı, gıda denetimi yapamayacak, cezai işlem uygulamayacak.

Laboratuar, fiziksel ve kimyasal analiz, katkı kalıntı ile mikrobiyoloji ünitelerinden oluşacak. Fiziksel ve kimyasal analiz bölümünde, gıdaların fiziksel olarak görünümlerinin tebliğ hükümlerinde belirtilen kalite kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Katkı kalıntı bölümünde, gıdalardaki tarım ilacı kalıntıları, ağır metal kalıntıları, koruyucular ve boya maddelerinin yasal sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilecek. Mikrobiyoloji bölümünde ise gıda maddelerinin mikrobiyolojik açıdan uygunluğu tespit edilecek.

Laboratuvarda, halde işlem gören meyve ve sebzelerin tarım ilacı kalıntısı açısından kontrollerinin yapılması da mümkün olacak. Sebze ve meyve halinde işlem gören ürünlerde yapılan kontrollerin sonucunda limitlerin üzerinde tarım ilacı kalıntısı belirlenmesi halinde, yasal işlemler için yetkili olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bildirim yapılacak. Böylece, halde işlem gören sebze ve meyvelerin kontrolleri yapılırken, hem bilinçli ve sağlıklı tarım yapmak isteyen çiftçiye de destek verilecek, hem de İzmir halkının sağlıklı meyve ve sebze tüketmesi sağlanacak.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.