logo

Pancar Parası Kuşa Çevrildi

ÇİFTÇİYE BİR ŞOK DAHA
Yılmaz “Çiftçinin ürettiği, zamlara ve primlere gidiyor, pancar parası kuşa çevrildi.” Dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar milletvekili Kemalettin Yılmaz, çiftçinin ve üreticinin yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıyarak, Pancar Paralarından yapılan % 5’lik Tevkifat kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

‘’Çiftçimizin, üreticimizin yaşadığı sıkıntılar had safhada iken mazota, elektriğe, gübreye, tohuma yapılan zamlarla bunalmışken, uygulanan kotalar nedeniyle para kazanamazken büyük bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Aylardır pancar ödemelerini bekleyen çiftçimiz, yıl içinde ekiminden, çapasına, sulamasından hasatına kadar alın teri döktüğü pancarının ödemelerini alırken hesaplarından düşen büyük kesintiler üzerine isyan edecek duruma gelmiştir. Yaklaşık 1 ay önce MHP Sandıklı İlçe Başkanımız Halil ÖZDEMİR beyin dile getirdiği tevkifat oranlarının % 1 den % 5 çıkartıldığı haberleri kamuoyunda bazılarınca felaket tellallığı olarak nitelendirilip AKP yöneticileri tarafından dikkate dahi alınmamıştır.

5510 sayılı Kanunun Primlerin Ödenmesi başlıklı 88 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ila % 5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Bu maddede kesinti oranının % 1 ile % 5 arasında belirlenmesinde SGK yetkili kılınmıştır.

Bu yetkisini çitçiye zulüm etmek için kullanan SGK % 1 olan tevkifat oranını % 5 e çıkartmış ve çiftçimizi mağdur etmiştir.
Alacağı pancar parası ile kredisini, mazot borcunu, elektrik borcunu, gübre borcunu ödemek için hesaplar yapan çiftçimizin eline çok ciddi kesintiler yapılarak tabiri caiz ise pancar parası kuş edilerek ödemeler yapılmıştır” dedi.

SADECE PANCAR ÜRETİCİSİ İLE SINIRLI DEĞİL

Milletvekili Yılmaz, “Bu kesintiler yakında TMO ya ürünün veren buğday, arpa, haşhaş üreticisinden de, hayvanını kestiren müstahsilden de, oda ve borsalara ürün işleten çiftçimizden de yapılacaktır. Yani çiftçilik yapan, hayvancılık yapan herkes bu sıkıntıyı parasını alırken yaşayacak” şeklinde konuştu.

BU KARAR MUTLAKA DÜZELTİLMELİDİR

Yılmaz, “Ülkemizde çiftçiyi bitirmek için elinden gelen eziyeti yapan AKP; 10 yıldır akaryakıtta afakî zamlar, elektrikte akıl almaz zamlar, tohumda, gübrede inanılmaz zamlar yapmıştır. AKP açıkça insanımıza siz çiftçiliği bırakın, üretim yapmayın, bizim yandaşlarımız her şeyi ithal etsin sizde kuru somuna muhtaç olup bizim sadaka düzenimizin esiri olun demektedir.
Her zaman istismar ettikleri çiftçimize AKP nin borcu vardır. Ülkemizde milyonlarca kesimin SGK vb. kurumlara borçları varken çiftçimizin emeğine bir çırpıda tırpan vurulmaktadır.
AKP’li yetkililerin ve milletvekillerinin derhal bu soruna el atmaları ve çiftçimizin mağduriyetine son vermeleri gerekmektedir” dedi.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.